liczy gmina Wilamowice według stanu na 31 grudnia 2022 r. To znaczący wzrost w porównaniu do roku poprzedniego, gdy gminne sołectwa zamieszkiwało dokładnie 17 884 osób.

– Gmina Wilamowice jest miejscem, w którym najwyraźniej dobrze się żyje. Staramy się zresztą z perspektywy samorządu, poprzez realizowane liczne zadania, sprostać oczekiwaniom naszych mieszkańców oraz tych, którzy z różnych względów zainteresowani są sprowadzeniem się w te rejony – mówi burmistrz Wilamowic Marian Trela.

Skoro mowa o przyroście ludności, to najwyższy wskaźnik na przestrzeni minionego roku zanotowano w Pisarzowicach, gdzie przybyło 76 mieszkańców, co daje aktualnie liczbę 6 174 osób w tym sołectwie. Drugie pod tym względem są Wilamowice, które zamieszkuje 3 139 osób, przy wzroście o 21. Mieszkańców na pobyt stały przybyło również w Dankowicach, Starej Wsi oraz Zasolu Bielańskim. W przypadku ostatniego z sołectw wkrótce przekroczona może zostać granica 1 tys. Jedynie w Hecznarowicach liczba 2 600 z końca 2021 r. nie zmieniła się, choć wskazać należy na dodatkowe 13 osób czasowo zameldowanych.

W statystycznym podsumowaniu ub.roku odnotować warto ponadto dodatni wskaźnik urodzeń w stosunku do zgonów. Na świat przyszło 177 dzieci z gminy Wilamowice, zmarło natomiast 149 osób. (RED)

 

Liczba ludności w sołectwach gminy Wilamowice (stan na 31.12.2022 r.):

  • Wilamowice – 3 139 os. (+21)
  • Dankowice – 2 895 os. (+3)
  • Hecznarowice – 2 613 os. (0)
  • Pisarzowice – 6 174 os. (+76)
  • Stara Wieś – 2 185 os. (+3)
  • Zasole Bielańskie – 991 os. (+10)

OGÓŁEM: 17 997 os. (+113)