W środę 8 marca wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna i Marek Pyrek, dyrektor departamentu sprzedaży firmy Exalo Drilling S.A., podpisali umowę na wykonanie odwiertu wód geotermalnych w Grodźcu.

Według zapowiedzi, sam odwiert zostanie wykonany zaledwie w ciągu dwóch miesięcy, ale kolejne miesiące będzie trzeba poświęcić na dokonanie badania próbek, ich analizę i dokładny opis. Zdaniem Marka Pyrka już we wrześniu powinniśmy wiedzieć w przybliżeniu, czy źródło w Grodźcu spełnia pokładane w nim nadzieje. – Cieszymy się, że to właśnie my przyczynimy się do tego dzieła i rozwoju gminy Jasienica – wyjaśnia Marek Pyrek, dyrektor Departamentu Sprzedaży Exalo Drilling S.A., firmy z Piły, która wykona odwiert.

Przypomnijmy, że wykonanie odwiertu będzie kosztować 14 904 614,56 zł, a więc o blisko 4,7 mln zł mniej niż wynosiła pierwotna cena zaproponowana przez firmę w ofercie do ogłoszonego przez Gminę Jasienica postępowania o zamówienie publiczne. Wójt Janusz Pierzyna podjął negocjacje i udało mu się zmniejszyć cenę do obecnej wysokości.

Z myślą o eksploatacji wód geotermalnych w 1999 r. wójt Janusz Pierzyna zlecił prof. Julianowi Sokołowskiemu przeprowadzenie analiz na temat ich występowania na terenie gminy Jasienica. Zgodnie z tą ekspertyzą największy potencjał pod tym względem miał Grodziec, toteż w 2004 r. wójt starał się zakupić działkę w tym sołectwie o powierzchni 5,5 hektara. Prawdziwym wyzwaniem okazało się jednak znalezienie źródeł finansowania na niezwykle kosztowne prace wiertnicze. Dlatego na polecenie wójta Janusza Pierzyny przygotowano projekt wykonania takiego odwiertu, który jako wniosek został w 2021 r. złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który ogłosił konkurs w ramach rządowego programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.

Projekt „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec” w sierpniu 2021 r. uzyskał dofinansowanie w wysokości 14 866 786 zł jako jeden z 15 wniosków z całej Polski. W maju 2022 r. Gmina wybrała firmę z Poznania Wiertconsulting Sp. z o.o., która jest tzw. Inżynierem Kontraktu podczas realizacji odwiertu geotermalnego w Grodźcu i w imieniu Jasienicy kosztem ponad 670 tys. zł nadzoruje specjalistyczne prace związane z odwiertem i poszukiwaniem ciepłych źródeł. Obecnie podpisana umowa oznacza, że do pozyskanych przez wójta środków na przeprowadzenie inwestycji, z własnego budżetu Gmina dopłaci zaledwie 708 tys. zł.

Odwiert może sięgać nawet do 2 km. Wiercenie będzie realizowane metodą obrotową z zastosowaniem urządzenia wiertniczego i płuczki wiertniczej odpowiedniej do rodzaju skał. Projekt obejmuje również wykonanie po odwiercie dokumentacji hydrogeologicznej, zawierającej wyniki badań polowych i laboratoryjnych. Dokumentacja będzie zawierać także opis budowy geologicznej oraz analizy warunków hydrogeologicznych.

Wykonawca będzie miał za zadanie wykonanie odwiertu i opracowanie dokumentacji wiertniczej. Bazując na uzyskanych danych z badań geofizycznych i wykonanych testach w otworze, a także na wynikach badań laboratoryjnych z uzyskanych rdzeni wiertniczych i próbek – zostanie opracowana przez Inżyniera Kontraktu dokumentacja hydrogeologiczna.

Ten komplet dopiero będzie stanowić podstawę do zatwierdzenia zasobów wód termalnych oraz do wystąpienia o koncesję na ewentualną eksploatację. (UGJ)

Janusz Pierzyna,

wójt gminy Jasienica:

– Udało nam się wykonać bardzo duży krok, bo dzisiejszą umowę poprzedziło wiele lat starań i ciężkiej pracy. Ale to dopiero początek realizacji naszego marzenia, że pod ziemią w naszej gminie są źródła geotermalne, ciepłe i lecznicze. Mamy nadzieję, że za kilka miesięcy będziemy już to wiedzieli. I wtedy zaczniemy kolejny etap ciężkiej pracy o pozyskanie inwestorów, którzy stworzą cały rekreacyjny kompleks z basenami z ciepłą wodą. Mając dostępne takie bogactwo będzie łatwiej przyciągnąć kapitał.

Geotermia bowiem to jeden z elementów stworzenia na terenie Grodźca kompleksu o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rehabilitacyjnym. Pozwoli nam to rozwinąć nasze możliwości rozwojowe, stworzyć warunki dla zupełnie nowej branży, która da nowe miejsca pracy, pozwoli zarabiać naszym mieszkańcom, a Gminie pozyskiwać pieniądze z podatków. Dlatego wpisujemy geotermię w projekt „Jasienickiego Kurortu Zamkowego”, jakie powstał w 2017 r. i został wpisany do rządowego przedsięwzięcia Narodowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.