Leszek Stokłosa, który kierował bielskim Urzędem Pracy, przeszedł na emeryturę. Starosta bielski Andrzej Płonka oraz prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski złożyli mu gratulacje i podziękowanie za jego wkład w rozwój miasta i powiatu.

Leszek Stokłosa ma 67 lat, pochodzi z Opolszczyzny. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 1978 r. mieszka i pracuje w Bielsku-Białej. Zaczynał pracę w Wydziale Zatrudnienia Urzędu Wojewódzkiego, a później w kadrach tego urzędu. Przez kilka lat pracował w firmie Lenko oraz w Urzędzie Miejskim, gdzie był kierownikiem Wydziału Organizacyjnego Prawnego i Kadr. W 1990 r. po wygraniu konkursu objął stanowisko kierownika najpierw w nowo utworzonym Rejonowym Urzędem Pracy, a następnie, po zmianach strukturalnych, dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej. Łatwo wyliczyć, że kierował tym Urzędem przez 30 lat!

Jak wspomina, gdy obejmował stanowisko, bezrobotnych było blisko 19 tys. osób, co stanowiło ponad 15 proc. mieszkańców w wieku produkcyjnym. W ub.roku stopa bezrobocia nie przekraczała 2 proc. Zapowiada, że na emeryturze będzie zajmował się swoimi pasjami, czyli ogrodnictwem, modelarstwem i turystyką. (JK)