W przyszłym roku zakończyć ma się budowa nowej hali sportowej w Kozach. Obiekt powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 2, a dla lepszej jego funkcjonalności będzie połączony z placówką specjalną przewiązką.

Nowoczesny obiekt powstanie przy ulicy Przecznia, po południowej stronie szkoły. Hala będzie miała około 1800 mkw. powierzchni zabudowy, kubatura budynku wyniesie zaś ponad 16 tys. m sześc. Wedle przewidzianej koncepcji hala wyposażona zostanie w pełnowymiarowe boisko o wymiarach 40 x 20 m, widownię na przeszło 200 osób, pomieszczenia dedykowane zajęciom fitness i niezbędne zaplecze socjalno-techniczne. Istotne będzie dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy. Z kolei na poziomie pierwszego piętra obiekt zostanie połączony przewiązką z SP nr 2.

Inwestycja pełną parą ruszy jeszcze w tym roku, pierwsze prace już się rozpoczęły. Jako generalny wykonawca, w drodze postępowania przetargowego, wyłoniona została firma budowlana Andrzeja Pszczółki z Porąbki. Wartość zadania sięgnie kwoty 10,8 mln zł, z czego dofinansowanie w wysokości 5 mln zł, a więc stanowiące niespełna 50 proc. całości, Gmina Kozy pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Termin zakończenia prac przewidziano na 30 listopada 2022 r. (RED)

Jacek Kaliński,

wójt gminy Kozy:

Rozpoczynamy realizację inwestycji bardzo wyczekiwanej przez wielu uczniów, ale też mieszkańców naszej gminy. Z hali już po jej wybudowaniu korzystać będą przede wszystkim dzieci i młodzież, uczęszczający do pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego. Dla nich oznaczać to będzie znaczną poprawę warunków i zaoszczędzenie czasu przejścia na obiekt sportowy przy placu ks. K. Kochaja.

Chcemy jednak, aby obiekt spełniał swoją rolę i tętnił życiem przez cały dzień. Stąd zakładana jego dostępność również dla wszystkich mieszkańców w godzinach popołudniowych. Sport, szczególnie właśnie ten w wydaniu amatorskim, ma duży wpływ na nasze zdrowie. To także jeden z kluczowych elementów, dla którego nie szczędząc środków z gminnego budżetu decydujemy się na potrzebną naszym zdaniem inwestycję.