Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 4 lutego 2023 roku zmarł nasz przyjaciel Henryk Kenig, przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie w latach 1989-1992. Miał 88 lat.

Zapamiętamy Henryka jako dobrego kolegę, doświadczonego i ofiarnego związkowca oraz samorządowca, człowieka życzliwego i wrażliwego na potrzeby oraz krzywdy innych.

Rodzinie śp. Henryka Keniga składamy serdeczne kondolencje i wyrazy solidarności w bólu.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

* * *

Henryk Kenig, ur. 24 kwietnia 1934 w Bielsku-Białej. Technik technolog włókiennictwa po bielskiej Państwowej Szkole Przemysłowej (rocznik 1963). W latach 1949-1990 pracownik Zakładów Przemysłu Wełnianego „Bewelana”. We wrześniu 1980 roku współorganizator zakładowej „Solidarności” – wiceprzewodniczący Komisji Założycielskiej, a od listopada 1980 roku przewodniczący Komisji Zakładowej. W 1981 roku wiceprzewodniczący Regionalnej i członek Krajowej Sekcji Przemysłu Lekkiego. Główny organizator (strona techniczna) strajku na Podbeskidziu w styczniu i lutym 1981 roku – baza Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego mieściła się w świetlicy „Bewelany”.

Po 13 grudnia 1981 roku angażuje się w zakładzie w zbiórki pieniędzy dla represjonowanych oraz kolportaż prasy niezależnej „S” regionu Podbeskidzie (1982-84). Kilkakrotnie zatrzymywany przez SB.

W styczniu 1989 roku staje na czele reaktywowanej „S” w „Bewelanie”, a w czerwcu tego samego roku zostaje wybrany przewodniczącym Zarządu Regionu Podbeskidzie. Funkcję tę pełni do marca 1992, a potem – do końca 1993 – jest wiceprzewodniczącym ZR. W latach 1994-2002 radny Rady Miejskiej Bielska-Białej – przez pierwsze 4 lata przewodniczący prawicowego Klubu Radnych Bielskiej Koalicji Samorządowej (potem AWS), a w następnej kadencji członek Zarządu Miasta. Od 2002 roku przebywał na emeryturze.

Materiał NSZZ „Solidarność” Podbeskidzia