Stosowana w Szpitalu Pediatrycznym hipotermia terapeutyczna nie tylko pozwala zwiększyć szanse przeżycia noworodków, wymagających tej formy pomocy medycznej, ale także zmniejsza u nich ryzyko niepełnosprawności. To jedyna placówka służby zdrowia w Bielsku-Białej i na Podbeskidziu, która wykorzystuje tę metodę do leczenia małych pacjentów.

Hipotermia terapeutyczna to metoda ochrony ośrodkowego układu nerwowego u dzieci z objawami encefalopatii niedotleniowo-niedokrwiennej, będącej efektem niedotlenienia okołoporodowego. To groźne zaburzenie neurologiczne, które może doprowadzić do niepełnosprawności lub nawet śmierci. Obecnie w medycynie stosowane są dwie metody leczniczego chłodzenia małych pacjentów. Pierwsza z nich to selektywne chłodzenie głowy (SHC), a druga to chłodzenie całego ciała (WBC).

Metoda druga z uwagi na stan zdrowia pacjenta po zakończeniu leczenia uznawana jest za metodę lepszą. Leczeniu hipotermią poddać można noworodki urodzone już w 36. tygodniu ciąży, które spełniają medyczne kryteria zastosowania takiej metody. Warunkiem jest jednak to, aby od porodu do rozpoczęcia tego typu leczenia nie upłynęło więcej niż 6 godzin. Innymi słowy hipotermię należy zastosować w jak najkrótszym czasie po porodzie.

Szpital Pediatryczny jest obecnie jedyną placówką na Podbeskidziu, wykorzystującą hipotermię do leczenia noworodków, w dodatku stosującą bardziej wskazaną metodę WBC, czyli chłodzenia całego ciała. W tym celu personel wykorzystuje specjalistyczny aparat do hipotermii terapeutycznej. Co więcej, dzięki temu, że dziecięca placówka medyczna z Bielska-Białej dysponuje karetką neonatologiczną, dzieci urodzone w okolicznych szpitalach mogą być dowożone na leczenie specjalistycznym transportem w krótkim czasie po porodzie. A w tym przypadku czas odgrywa bardzo istotną rolę, co jest nie bez znaczenia biorąc pod uwagę fakt, że alternatywą są położone znacznie dalej śląskie ośrodki kliniczne.

– Hipotermia terapeutyczna może spowodować przejściowe zaburzenia oddechowe czy też kardiologiczne, dlatego w Szpitalu Pediatrycznym zapewniamy noworodkom, leczonym tą metodą, nadzór kardiologiczny i neurologiczny oraz możliwość stałego monitorowania stanu zdrowia na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci. Z naszych obserwacji wynika, że hipotermia nie tylko zwiększa szanse przeżycia noworodków, ale także podnosi prawdopodobieństwo prawidłowego stanu neurologicznego i dalszego rozwoju – mówi lek. med. Anna Merak, kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Dodaje, że w tym roku Szpital Pediatryczny opuściły noworodki urodzone w tak zwanej „ciężkiej zamartwicy”, którym zastosowanie hipotermii terapeutycznej wraz z zaawansowanym leczeniem na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci pozwoliło przeżyć, a także poprawiło ich funkcje neurologiczne, zmniejszając ryzyko niepełnosprawności. (SH)