Podróżni zyskują lepszy dostęp do pociągów w Czechowicach-Dziedzicach, Zabrzegu i Goczałkowicach-Zdroju. Nowe mosty, wiadukty, tory i urządzenia sterowania usprawniają podróże koleją na trasie z Katowic do Zebrzydowic i w Beskid Śląski. Inwestycja za 1,4 mld zł jest realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”.


Czechowice-Dziedzice, Autor: Łukasz Hachuła, Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


Stacja Czechowice-Dziedzice staje się bardziej dostępna i komfortowa. Pasażerowie korzystają już z jednego nowego peronu. Obiekt jest wyższy, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Nowa wiata zabezpiecza podróżnych przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Są nowe ławki, informacja pasażerska, czytelne oznakowanie i energooszczędne oświetlenie. Bezpieczne dojście na peron zapewnia nowo wybudowane przejście podziemne. Będą też windy. Z peronu wejście na wiadukt na ul. Traugutta zapewniają nowe schody. Wykonawca kontynuuje prace na sąsiednim peronie. W obrębie stacji przebudowywany jest również układ torowy, co umożliwi obsługę większej ilości pociągów zarówno pasażerskich jak i towarowych.

 


Czechowice-Dziedzice, Autor: Łukasz Hachuła, Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


Z dwóch nowych peronów i przejścia podziemnego korzystają już pasażerowie na przystanku w Zabrzegu. Dostęp do peronów ułatwiają zadaszone pochylnie. Na obiekcie korzystamy już z ławek, wiat oraz z gablot z rozkładami jazdy. Pasażerowie z nowego peronu wygodnie dojadą do Czechowic-Dziedzic, Skoczowa i Zebrzydowic.

 


Przystanek Zabrzeg, Autor: Łukasz Hachuła, Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


W Goczałkowicach-Zdroju trwają prace na peronie nr 1. Jest już oświetlenie, wiata oraz pochylnia umożliwiająca dogodne dojście do peronu. Trwa budowa przejścia podziemnego. W 2022 r. rozpoczęła się budowa peronu nr 2. Wszystkie perony dostosowywane są do osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

 


Goczałkowice-Zdrój, Autor: Łukasz Hachuła, Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


Pociągi jeżdżą też po nowym torze i moście nad Wisłą między Goczałkowicami-Zdrojem a Czechowicami. Nowa przeprawa kolejowa zapewnia bezpieczne podróże i przewóz towarów. Wróciły bezpośrednie połączenia między Goczałkowicami-Zdrojem a Zabrzegiem po tzw. Łącznicy. Takie rozwiązanie nie wymaga wjazdu do stacji Czechowice pociągów do Zabrzegu, Skoczowa i Zebrzydowic.

 


Most nad Wisłą, Autor: Łukasz Hachuła, Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


Projekt „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice: LOT C na odcinku podg. Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg” jest dofinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu CEF „Łącząc Europę”.
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
https://www.plk-sa.pl/ / http://www.plk-inwestycje.pl/
https://www.portalpasazera.pl/ / https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/