Kolejne pozyskane środki zewnętrzne umożliwią realizację ważnej inwestycji drogowej w gminie Wilkowice, obejmującej przebudowę ulicy Sportowej oraz Do Lasku.

2 831 651,50 zł – dokładnie taką kwotę Gmina Wilkowice pozyskała w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To środki znaczące, wszak stanowią one 50 procent przewidywanej wartości inwestycji. Pozostała część kosztów zostanie sfinansowana z już wcześniej pozyskanych pieniędzy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako pomocy w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii.

„Przebudowa ul. Sportowej oraz rozbudowa ul. Do Lasku w formule zaprojektuj-wybuduj” zakłada poprawę dostępności komunikacyjnej do planowanego według odrębnej koncepcji Centrum Sportu i Rekreacji w Wilkowicach przy ul. Do Lasku. Inwestycja obejmie nie tylko wymianę nawierzchni drogowych wraz z poszerzeniem jezdni (ul. Sportowej do 4,5 m, a ul. Do Lasku do 5 m), ale i wykonanie niezbędnych prac związanych z odwodnieniem czy wreszcie także budowę chodników. – Kluczowe będzie w tym przypadku przeprowadzenie takich inwestycji w infrastrukturę drogową, które uwzględniać będą bezpieczny ruch pieszych i rowerzystów w tej części Wilkowic – wyjaśnia Janusz Zemanek, wójt gminy Wilkowice. – Nie zwalniamy imponującego tempa inwestycji, jakie osiągnęliśmy w ostatnich latach – dodaje.

Prace na ul. Sportowej prowadzone będą na całej jej długości, te na ul. Do Lasku zrealizowane zostaną na odcinku od ul. Samotnej do ul. Zielnej. Gmina przygotowuje się aktualnie do przetargu. Późniejsze projektowanie inwestycji szacuje się na okres około roku, co oznacza, że w 2024 r. możliwe będzie rozpoczęcie zadania. (MA)