Już po raz 9. Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zorganizował Międzynarodową Konferencję Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”.
Uroczystego otwarcia w piątek 6 grudnia dokonał prorektor ATH prof. ATH dr hab. inż. Tomasz Knefel oraz dziekan Wydziału prof. ATH Jacek Nowakowski. Głównym celem konferencji była prezentacja prac naukowych, projektowych oraz badawczych wykonanych przez studentów podczas zajęć w kołach naukowych lub w ramach prac dyplomowych. Zakres tematyczny obejmował szeroko rozumiane zagadnienia z mechaniki i budowy maszyn, mechatroniki, inżynierii produkcji i informatyki.
Najważniejszym punktem programu konferencji była sesja plakatowa, podczas której prezentowali swoje prace studenci oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Większość z prac miała charakter interdyscyplinarny i wymagała od uczestników wykazania się znajomością zagadnień z mechaniki, podstaw konstrukcji maszyn, mechatroniki, inżynierii produkcji, jak i programowania.
Jak co roku w konferencji wzięli udział także przedstawiciele przemysłu, dlatego możliwe było osiągnięcie najważniejszego celu, tj. wywołania interdyscyplinarnej dyskusji na temat zaprezentowanych prac oraz zainteresowanie ich zaproponowanymi rozwiązaniami.
Obrady były prowadzone w trzech sekcjach zaadresowanych do osób zainteresowanych budową maszyn, technologiami wytwarzania, projektowaniem i mechatroniką, automatyką, sterowaniem, transmisją i przetwarzaniem danych, projektowaniem i obsługą sieci komputerowych oraz przemysłowych. Warto zauważyć, iż konferencja cieszy się dużym zainteresowaniem studentów oraz naukowców z kraju oraz z zagranicy. Ogólnie do udziału w konferencji zgłoszono 138 prac z czego 110 uzyskało pozytywne recenzje i dopuszczono je do publikacji lub prezentacji podczas sesji posterowej. W tegorocznej edycji udział wzięli uczestnicy nie tylko z Polski, ale i Jordanii, USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Turcji, Rumunii, Słowacji i Ukrainy.

(R)