Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna zaprasza 1 czerwca o godz. 15. na uroczyste otwarcie Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. Tego dnia odbędzie się pierwszy przetarg na jedną z 23 działek, przewidzianych dla inwestorów.

Jak zapowiada wójt Pierzyna na uroczystość zostaną zaproszeni przedsiębiorcy, władze, samorządowcy, przedstawiciele organizacji gospodarczych z całej Polski i partnerskich Czech, także osoby odpowiedzialne za współpracę gospodarczą w zagranicznych ambasadach w Polsce. Goście wezmą udział w uroczystości otwarcia Strefy oraz wmurowaniu aktu erekcyjnego.

? Dla naszej społeczności będzie to ważna uroczystość, bo zakończy wieloletni okres, w którym wkładaliśmy ogromny wysiłek, aby w ogóle powstała. Ale też mamy świadomość, że to nie koniec. Żeby strefa przynosiła korzyści, musi zacząć na siebie pracować ? mówi wójt.

Na pomysł stworzenia strefy ekonomicznej wójt Pierzyna wpadł w 2007 r. Wtedy gmina nie dysponowała nawet wystarczającymi gruntami. Na jej terenie była odpowiednia ziemia ? 71 hektarów gruntów rolnych w Międzyrzeczu Dolnym, ale należała do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ta zaś w pierwszej kolejności przeznaczyła ją jako rekompensatę za mienie odebrane organizacjom kościelnym. Grunty, wyliczone po bardzo korzystnej cenie 1,83 zł za mkw., otrzymali ojcowie cystersi z Krakowa. ? Postanowiłem ich przekonać, że grunty te będą służyły rozwojowi lokalnej społeczności nie tylko naszej gminy, ale całego regionu. Gdy to usłyszeli zgodzili się odsprzedać je nam po cenie wyjściowej ? wspomina wójt Pierzyna. Ówczesna Rada Gminy w Jasienicy zgodziła się na zakup, w ten sposób za 1,3 mln zł kupiono cały teren.

Przeszkód z przygotowaniem inwestycji pojawiało się więcej. Obszar objęty był ochroną ptaków Natura 2000, trzeba było wykazać, że powstanie w tym miejscu ośrodka przemysłu nie zagrozi migracji i osiedlaniu się ptaków w zagajnikach, zlokalizowanych wokół strefy. W ten sposób władze gminy uzyskały zezwolenie, niezbędne do uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego, który zmieniły, jednocześnie uzyskując zgodę na przekwalifikowanie gruntów z rolniczych na przemysłowe. Gdy w Regionalnym Programie Operacyjnym pojawiły się fundusze na przygotowanie terenów przemysłowych, w ciągu dwóch miesięcy udało się skompletować wszystkie niezbędne dokumenty, łącznie z pozwoleniem na budowę. Dzięki temu Gmina Jasienica rozpoczęła inwestycję o wartości 22 mln zł, dofinansowaną środkami unijnymi.

Dziś trwają ostatnie prace wykończeniowe, a za miesiąc Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna rozpocznie swoją działalność. Będzie miała do zaoferowania 23 działki o różnej powierzchni. Wójt Pierzyna wylicza korzyści z inwestowania w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej. Strefa położona jest przy trasie Katowice-Cieszyn, tuż obok Bielska-Białej, a teren inwestycyjny zlokalizowany został w znacznej odległości od zabudowy mieszkaniowej. Wokół strefy istnieje rozwinięta sieć drogowa, przedsiębiorcy mają na miejscu możliwość korzystania z sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej oraz z sieci energetycznej o dużej mocy. Teren został uzbrojony również w kanalizację deszczową, sieć wodociągową, zbudowane zostały drogi wraz z chodnikami i oświetleniem ledowym. Strefa znajduje się w zasięgu sieci wszystkich operatorów telefonii komórkowej z dostępem do Internetu. Są tu też zbiorniki retencyjne oraz podziemny zbiornik przeciwpożarowy. Działki będą zbywane inwestorom na drodze przetargów, cena za 1 mkw. wynosi 106 zł netto.

To pierwsza w Polsce strefa ekonomiczna, która w dominującym stopniu nakierowana została na ochronę środowiska. Znaczna część energii, wykorzystywanej przez przedsiębiorstwa działające w strefie, pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych, przede wszystkim z baterii fotowoltaicznych. Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań, znacząco zostanie ograniczona emisja zanieczyszczeń.

Jak wyjaśnia wójt Pierzyna, nowe firmy ze swoimi dużymi inwestycjami oznaczają dla Gminy Jasienica wpływy z podatków, a przede wszystkim miejsca pracy dla mieszkańców. ? Liczymy, że w ciągu dwóch, trzech pierwszych lat, powstanie ok. 500 nowych stanowisk. To nie będzie praca tylko dla mieszkańców gminy Jasienica, ale także sąsiednich miejscowości, sołectw gminy Czechowice-Dziedzic i Bielska-Białej. A pewnie i dalszych rejonów, bo strefa znajduje się w pobliżu głównych dróg w regionie, toteż dojazd do niej jest stosunkowo łatwy. Zyska cały powiat, tym bardziej, że część pieniędzy z podatków od firm, działających w jasienickiej strefie, trafi także do kasy Powiatu Bielskiego ? mówi wójt.