Zabytkowy budynek dawnej administracji jaworzańskiego uzdrowiska poddany będzie gruntownemu remontowi. W przebudowie wykorzystany zostanie charakterystyczny dla obiektu mur pruski.

We wtorek 26 maja nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy, który ma czas do końca czerwca przyszłego roku. Potem obiekt będzie adaptowany na współczesne potrzeby i wyposażany, a więc na cele kulturalne, społeczne i użyteczności publicznej.

Budynek nr 30, popularnie w Jaworzu nazywany właśnie „trzydziestką”, to dawna willa „Maurycy”, znana także jako „Moritzvilla”. W tym obiekcie mieściła się administracja kurortu w okresie, gdy Jaworze było uznanym uzdrowiskiem, a więc w II poł. XIX w.

Zabytkowy obiekt, wzniesiony częściowo w technologii muru pruskiego, stanowi jedno z najstarszych świadectw uzdrowiskowej tradycji Jaworza. Wyjątkowa i rzadko spotykana na tych terenach konstrukcja z drewnianymi elementami nośnymi budynku wpisała się przez lata w krajobraz centrum Jaworza, stanowiąc atrakcyjne nawiązanie do architektury uzdrowisk zachodnich.

W ostatnich dekadach jednak jej stan techniczny ciągle się pogarszał. Sprzyjała temu technologia wykorzystana podczas budowy – bez odpowiedniej konserwacji ściany ulegały szybkiej degradacji. Co gorsza, okazało się, że także fundamenty przestały pełnić swoją rolę. – Planując modernizację trzeba było znaleźć kompromis pomiędzy zachowaniem autentycznych elementów zabytkowego obiektu, a zapewnieniem przyszłym użytkownikom bezpieczeństwa oraz funkcjonalności, która sprawi, że budynek będzie wykorzystany do celów całej naszej społeczności – wyjaśnia wójt Radosław Ostałkiewicz.

Prace mają potrwać rok i objąć cały obiekt. Trzydziestka zostanie właściwie w całości rozebrana i postawiona od nowa, przede wszystkim ze względu na konieczność utworzenia nowych fundamentów. Co jednak istotne, zachowane zostaną jednak elementy wartościowego muru pruskiego, nadające budynkowi charakterystyczny wygląd. Mur będzie wykorzystany w odtworzonym obiekcie.

Historyczny budynek zaadaptowany zostanie na potrzeby Centrum Kultury i Dialogu Lokalnego. Stanie się miejscem integracji międzypokoleniowej całego jaworzańskiego środowiska oraz kulturalnej aktywności osób w różnym wieku. Według planów po zakończeniu inwestycji właśnie tu przeniesie się ze swoją siedzibą m.in. Centrum Kultury, które powstanie w miejsce obecnego Ośrodka Promocji Gminy.

Inwestycja zostanie wykonana przy wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 10.3. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”, poddziałanie 10.3.2. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT” w ramach Osi Priorytetowej X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna”. Na ten cel Gmina Jaworze pozyskała ponad 3 mln zł, a więc ok. 75 proc. wszystkich kosztów. To bezzwrotna dotacja z Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (R)

 

Radoslaw Ostalkiewicz GLO

Radosław Ostałkiewicz,

wójt gminy Jaworze:

Cieszę się, że po wielu perypetiach udało się rozpocząć dawno zaplanowaną przebudowę „trzydziestki”. Trzeba było przede wszystkim pozyskać dofinansowanie do tej kosztownej inwestycji i, co nie mniej ważne, znaleźć taką formułę, która z jednej strony pozwoli ocalić zabytkową substancję obiektu, a z drugiej umożliwi racjonalne wykorzystanie powstałej po przebudowie przestrzeni budynku.

„Trzydziestka” stanowi nasze lokalne dziedzictwo kulturowe, świadczy o bogatej i wyjątkowej historii naszej miejscowości. Dobrze się stało, że po modernizacji stanie się na nowo ważnym miejscem w społecznym życiu Jaworza, umożliwiając działalność różnym grupom.

Mam nadzieję, że jego przyszli użytkownicy stworzą w tym miejscu serce naszej uzdrowiskowej miejscowości, kultury jaworzańskiej i dziedzictwa lokalnego, swego rodzaju dom kultury i dialogu międzypokoleniowego.

 

 

 

Jaworze 30

Ekipy budowlane przystąpiły już do przebudowy obiektu.