Działania proekologiczne podejmowane w gminie Jaworze w poprzednich latach będą systematycznie kontynuowane. – To dla nas jeden z priorytetów, dlatego z różnych inicjatyw na rzecz środowiska nie zamierzamy rezygnować – mówi wójt Radosław Ostałkiewicz.

W przyjętym przez Radę Gminy Programie Ograniczenia Niskiej Emisji istotną rolę zajmuje wymiana pieców w budynkach mieszkalnych. Co roku przestarzałe „kopciuchy” zastępowane są kotłami węglowymi 5 klasy, ale również piecami gazowymi, które zyskują na popularności. – W bieżącej edycji wymiany pieców, a w planie jest ich około 40, mieszkańcy mogą jeszcze uzyskiwać dofinansowanie na kotły węglowe. Odchodzimy jednak od tego. W kolejnym roku przewidujemy wsparcie wyłącznie w przypadku przejścia na gaz – wyjaśnia wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz.

Jak dodaje, w nadchodzących miesiącach ze Szkoły Podstawowej nr 2, a więc ostatniego już budynku użyteczności publicznej na terenie Jaworza, zniknie wysłużony piec węglowy. – Nie zamierzamy tej inwestycji dłużej odwlekać. Pandemia pokrzyżowała nasze tegoroczne plany, ale środki na realizację w przyszłym roku zostaną zabezpieczone – zaznacza Ostałkiewicz. – Widzimy na przykładzie pozostałych obiektów gminnych pozytywny efekt przejścia na fotowoltaikę. Postępujemy w zgodzie z ekologią, a przy tym rachunki za prąd są teraz o wiele, wiele niższe – tłumaczy wójt Jaworza.

W przedsięwzięcia na rzecz środowiska wpisują się także kontrole jakości powietrza za pomocą drona. Przeloty, wzorem poprzedniego roku, prowadzone będą już w miesiącach grzewczych. – Wystarczy tak naprawdę kilkanaście sekund, aby zarejestrować, jakie pierwiastki trafiają z kominów do atmosfery w wyniku spalania. Jeśli wykryte zostaną cząstki plastiku, gumy czy innych elementów trujących, które w piecach znaleźć się nie powinny, to będą wyciągane konsekwencje – zapowiada Radosław Ostałkiewicz.

W kilku lokalizacjach Jaworza jakość powietrza wskazują już tzw. ekosłupki. Wyposażone są w oświetlenie ledowe, które na podstawie regularnych pomiarów stężenia pyłów zawieszonych, jak również innych zanieczyszczeń, przybiera stosowną barwę – od zielonej w przypadku dobrego powietrza, po czerwoną w razie złej jego jakości. Gmina czyni jednak zabiegi, aby odczyt ze słupków możliwy był nie tylko poprzez połączenie z nim w pobliżu urządzenia, ale także zupełnie niezależnie od miejsca za pomocą aplikacji mobilnej. – Dla mieszkańców to dobry sposób, aby na bieżąco śledzić stan powietrza w poszczególnych rejonach Jaworza – mówi wójt gminy. (M)