Budynek „Pod Goruszką”, dzierżawiony dotąd przez Gminę Jaworze, został decyzją radnych zakupiony przez samorząd. Są też konkretne plany jego modernizacji.

Mieszczący się w centrum Jaworza budynek pełni ważną rolę dla gminnej kultury i oświaty. Na parterze znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna, jest tu także sala wykorzystywana przy okazji ślubów czy rozmaitych wydarzeń artystycznych – spotkań, koncertów czy warsztatów. Z kolei piętro użytkują uczniowie dwóch klas Szkoły Podstawowej nr 1. Dodatkowo właśnie „Pod Goruszką” realizowane są usługi logopedy i prawnika, z których bezpłatnie korzystają mieszkańcy Jaworza.

Gmina w ostatnich latach obiekt dzierżawiła, co wiązało się z ponoszeniem przez samorząd znacznych kosztów. Plany jego zakupu stały się możliwe, gdy Gmina otrzymała początkiem września środki na poziomie nieco ponad 671 tys. zł z rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych w ramach tarczy antykryzysowej. Uwzględniając wygospodarowanie oszczędności w gminnej kasie rzędu ok. 300 tys. zł, powstałe na skutek ograniczenia części działań w okresie pandemii, jaworzańscy radni podjęli decyzję o nabyciu budynku.

W przyszłości obiekt „Pod Goruszką” ma przejść potrzebną termomodernizację i adaptację. Zagospodarowana zostanie m.in. sala na poddaszu, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń należącą do Gminy. (M)

 

Radoslaw Ostalkiewicz GLO

Radosław Ostałkiewicz,

wójt gminy Jaworze:

Budynek „Pod Goruszką” jest jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w naszej gminie. Stanowi zarazem istotny punkt odniesienia w ramach zabytkowego układu urbanistycznego Jaworza. Byliśmy zgodni, że środki, które otrzymaliśmy bez wskazania konkretnego celu ich wydatkowania, warto przeznaczyć właśnie na jego zakup. Chcemy, aby niezmiennie spełniał w przyszłości swoją ważną rolę. Jest już teraz gminną własnością, jednocześnie mamy plany, aby na miarę możliwości finansowych zainwestować w poprawę stanu budynku, jak i warunków funkcjonowania w nim.