Zawieszenie budżetu obywatelskiego, ograniczenie części planowanych inwestycji oraz odwołanie większości zaplanowanych imprez letnich – to niektóre z decyzji podjętych w dobie szerzącej się pandemii przez wójta Jaworza Radosława Ostałkiewicza przy współpracy z Radą Gminy.

Już w połowie marca, krótko po wprowadzeniu w całym kraju stanu zagrożenia epidemicznego, wójt Radosław Ostałkiewicz zdecydował o wyłączeniu Urzędu Gminy Jaworze wraz z jego jednostkami organizacyjnymi z bezpośredniego kontaktu z petentami. Mieszkańcy zostali jednocześnie powiadomieni o dostępnych dla nich na ten czas możliwościach kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną. Gdy także na terenie powiatu bielskiego wykryte zostały przypadki zarażenia koronawirusem, zamknięto obiekty rekreacyjne i sportowe, odwołana została także sesja Rady Gminy.

W porozumieniu z radnymi wójt podjął jednak szereg istotnych decyzji. I tak wspomnieć należy m.in. o zawieszeniu trwającej edycji budżetu obywatelskiego, na który przeznaczono pierwotnie ok. 150 tys. zł. Wstrzymane zostało dofinansowanie na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, a co najmniej na kwartał „zamrożono” realizację działań w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. W zakresie inwestycyjnym postanowiono m.in. zrezygnować ze środków zewnętrznych w kwocie 300 tys. zł i wygospodarowania pieniędzy z własnego budżetu na stworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, czyli miejscowych atrakcji przyrodniczych w oparciu o Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej oraz Park Zdrojowy. Ponadto, nie będzie możliwe zaplanowane wcześniej inwestowanie w infrastrukturę drogową. Pod dużym znakiem zapytania stanęła zarazem organizacja kilku wydarzeń kulturalnych, w tym kolejnej edycji „Kina Letniego”.

Wójt potwierdził, że dokończona zostanie budowa jaworzańskiej Motylarni, przeprowadzone będzie w trakcie roku zadanie oświetlenia „Starego Basenu” oraz rewitalizacja budynku tzw. Trzydziestki. Zrezygnowano również z wprowadzenia nowych stawek z tytułu opłaty śmieciowej, Gmina poniesie w ślad za tym dodatkowe koszty na poziomie blisko 700 tys. zł, odciążając w ten sposób finansowo samych mieszkańców. (M)

 

Radoslaw Ostalkiewicz GLORadosław Ostałkiewicz,

wójt gminy Jaworze:

Nie wiemy, jak wyjdziemy z tego kryzysu jako wspólnota, ale w pewnym zakresie jesteśmy na to przygotowani. Mamy co istotne zgromadzone rezerwy, o co zadbaliśmy w ostatnich latach poprzez rozsądne gospodarowanie środkami, a nasze zadłużenie wyraźnie spadło. Sytuacja finansowa gminy, także jej zdolność kredytowa, są więc na bardzo dobrym poziomie. Poza tym notujemy od lat wysoki wskaźnik rozwoju społecznego, gospodarczego i ekologicznego.

Żałuję szczególnie, że nie uda nam się podtrzymać kontynuacji budżetu obywatelskiego, bo przez lata doczekaliśmy się dzięki społecznym inicjatywom ciekawych projektów istotnych dla mieszkańców różnych części Jaworza. To jednak musi obecnie zejść na plan dalszy, podobnie jak utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, z czym zwyczajnie przy szeregu ważniejszych spraw nie zdołamy się uporać w wymaganym terminie. Jesienią będziemy chcieli powrócić do programu wymiany kotłów na ekologiczne, bo smog to niezmiennie jeden z tematów wiodących. W tym zakresie dołożymy wszelkich starań, aby przed zimą sfinalizować termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2. Ubolewam, że istotnie w czasie musimy przesunąć inwestycje w oświetlenie uliczne, czy zadania drogowe, by wspomnieć przebudowę ul. Wapienickiej wraz z parkingiem.

Za kluczowe w zaistniałych okolicznościach uznaliśmy zapewnienie ciągłości najpilniejszych usług z punktu widzenia mieszkańców. Przed nami rozważenie formy wsparcia dla osób prowadzących działalność gospodarczą, zapewne poprzez umorzenie części podatków. Nie pozostaje nam tymczasem nic innego, jak przez mądre i rozważne działania troszczyć się o bezpieczeństwo i zdrowie jaworzanek oraz jaworzan, co też stanowi dla mnie jako wójta absolutny priorytet.