Długo utrzymująca się ładna pogoda pozwoliła na zrealizowanie kilku zaplanowanych inwestycji.

Trwają ostatnie prace przy modernizacji ul. Willowej w Międzyrzeczu Górnym, droga zyskała lepszą nawierzchnię. Pracami objęto odcinek o długości 720 m ul. Willowej w Międzyrzeczu Górnym. Wójt Janusz Pierzyna pozyskał 180 tys. zł dofinansowania do modernizacji z funduszu dróg rolniczych Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. – Droga prowadzi do gruntów rolnych, toteż będą z niej korzystali nasi rolnicy dojeżdżając do wykonania prac polowych. Ale nie tylko oni, bo w tym rejonie sołectwa jest sporo domów jednorodzinnych, a także działek, które w październiku w nowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały przemianowane pod budownictwo mieszkaniowe – wyjaśnia wójt.

Chodzi o odcinek od ul. Widok do wyasfaltowanego już fragmentu ul. Willowej. Obecną nawierzchnię z tłucznia po dokonaniu stabilizacji i wzmocnieniu podbudowy zastąpią warstwy asfaltowe. Przy okazji przydrożne rowy i przepusty zostaną oczyszczone. Prace zakończą się w listopadzie, łącznie będą kosztować blisko 850 tys. zł.

Z kolei na początku grudnia zakończy się utwardzenie terenu obok filii w Rudzicy Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy. Przebudowa dotyczy terenu przed sceną. W okresie letnim to miejsce częstych imprez plenerowych. Obecnie plac jest jedynie utwardzony. – Zarówno nowa kostka, jak i elementy odwodnienia pozwolą na szybkie odprowadzenie wody z placu, co znacznie ułatwi organizację imprez w tym miejscu – mówi wójt Janusz Pierzyna.

Rozpoczęte prace obejmą teren przed istniejącą sceną o powierzchni ponad 620 mkw. Przed ułożeniem nawierzchni cały plac zostanie wyrównany i utwardzony. Ekipa budowlana ułoży też elementy odwodnienia, które umożliwią szybkie odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. Na wierzchu położona będzie specjalna kostka tzw. bezfazowa. Każdy element ma równą powierzchnię i zostanie połączony z sąsiednimi kostkami w taki sposób, że cały plac pokryje równa, praktycznie bezszczelinowa płyta.

Łącznie koszt prac wyceniono na 408 tys. zł. (UGJ)