Gmina Wilamowice wyłoniła firmę, która w 2022 r. poprowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przyszłoroczne opłaty za śmieci mieszkańcy poznają jesienią.

W ostatnim czasie została wyłoniona firma, która utworzy i będzie obsługiwać PSZOK dla całej gminy Wilamowice, to miejscowy wykonawca zadania – firma ze Starej Wsi. Jak wyjaśnia Marian Trela, burmistrz Wilamowic, firma otrzyma zapłatę niespełna 970 tys. zł. W cenie uwzględniono utworzenie i obsługę Punktu – 324 tys. zł, a także zagospodarowanie przewidywanych 703 ton odpadów komunalnych, wycenione na ponad 645 tys. zł. – Z roku na rok odpadów przybywa, niewspółmiernie do powiększającej się liczby mieszkańców, co musi mieć odbicie w cenie – wyjaśnia Marian Trela.

– Koszty w tej dziedzinie ciągłe rosną, ale najgorsze jest to, że w całej branży brakuje stabilizacji. W skład ceny wchodzi zbyt wiele czynników, których wielkość trudno dokładnie przewidywać z choćby dwuletnim wyprzedzeniem – mówi wiceburmistrz Stanisław Gawlik. Chodzi m.in. o ceny paliw po pandemii, ale też różnego rodzaju opłaty za końcowe składowanie śmieci, jakie będzie zmuszony zapłacić odbiorca odpadów. – Miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy sytuacja się wyklaruje na tyle, że będzie można zaplanować wydatki samorządu, a tym samym gospodarstw domowych na ten dość kosztowny składnik comiesięcznych rachunków każdego mieszkańca – dodaje.

Dziś jeszcze trudno określić, ile każde gospodarstwo zapłaci w przyszłym roku za wywóz śmieci. Oprócz bowiem kosztów związanych z utrzymaniem PSZOK, należy jeszcze uwzględnić ceny odbioru śmieci z samych domostw. W tym wypadku przetarg na wykonawcę usługi w przyszłym roku w Wilamowicach zostanie rozstrzygnięty w okresie wakacyjnym. Dzięki temu będzie można przeprowadzić kalkulacje całościowych kosztów gospodarki odpadami w gminie Wilamowice i tym samym jesienią ustalić stawki opłat na przyszły rok.

Zgodnie z przepisami, całość gminnej gospodarki odpadami musi się bilansować. Tylko w szczególnych wypadkach można niedobory finansowe pokrywać z budżetu gminy. (Łu)