Na terenie gminy Jaworze, w miejscu oddalonym od gęstej zabudowy, powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W dużej mierze pozwoli to na zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki śmieciowej. Utworzenie specjalnego punktu, do którego mogłyby trafiać śmieci z domostw zlokalizowanych w Jaworzu, przejawiało się w samorządowych planach jako istotne zadanie. Gmina nie posiadała jednak dotychczas odpowiedniej ku temu działki. Sytuacja zmieniła się końcem ub.roku, dzięki nabyciu terenu o powierzchni 72 arów. Działka, zakupiona za przeszło 900 tys. zł, mieści się w rejonie ulicy Bielskiej i torowiska kolejowego, zarazem blisko granicy z gminą Jasienica. Lokalizacja jest tu o tyle dogodna, że w pobliżu nie ma gęstej zabudowy, jedynie w oddaleniu stoi kilka budynków jednorodzinnych. Dodatkowym atutem jest dobre jej skomunikowanie.

Jak zapewnia wójt Radosław Ostałkiewicz, PSZOK, który docelowo powstanie, nie będzie powodował żadnych uciążliwości. – Pamiętajmy, że nie będzie to składowisko odpadów, a tylko tymczasowe miejsce ich zbiórki. Będziemy starali się o to, aby znikały z punktu możliwie szybko. Poza tym nie można zapominać o bardzo restrykcyjnych wymogach, które PSZOK musi spełniać, aby w ogóle mógł powstać, a następnie funkcjonować – mówi wójt Jaworza.

Wskazuje, że podobne punkty nawet w centrum miast nie są dziś czymś budzącym zastrzeżenia. PSZOK, na którym ma po części wzorować się ten jaworzański, z powodzeniem działa choćby w Bielsku-Białej, w bliskości jednej z galerii handlowych przy ul. Leszczyńskiej.

Na wybudowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zgodę wyrazili już radni. Aby jednak inwestycja mogła być realizowana, wpierw musi zostać zmienione studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, a następnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. – Postępowanie planistyczne może potrwać około roku, dopiero po zakończeniu tych obowiązkowych procedur będziemy mogli wystartować z inwestycją – zaznacza wójt Ostałkiewicz.

Pod powstanie PSZOK-u przeznaczone będzie ok. 50 arów całości działki. Pozostała część posłuży na zaplecze techniczne. Szacuje się, że budowa może pochłonąć nawet 2 mln zł, co wiąże się z koniecznością wykonania szeregu prac infrastrukturalnych. PSZOK posiadać będzie musiał odwodnienie, oświetlenie i monitoring. Wykonane zostaną m.in. drogi dojazdowe, pasy manewrowe, boksy otwarte i zewnętrzne, separatory zanieczyszczeń. Teren będzie wyasfaltowany.

Optymistyczne rokowania zakładają, że PSZOK w Jaworzu powstanie do końca 2022 roku. To zupełnie nowe miejsce rozwiąże pojawiające się problemy z gospodarką śmieciową. Gmina Jaworze, w porównaniu do innych gmin w regionie, stosunkowo często organizuje odbiory różnych frakcji, także wielkich gabarytów i materiałów niesegregowanych. (MA)

Radosław Ostałkiewicz,

wójt Jaworza:

Zdaję sobie sprawę, że kwestia utworzenia na terenie Jaworza Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych budzi emocje i kontrowersje. Taka inwestycja jest nam jednak bardzo potrzebna i co do tego wątpliwości pojawia się już mniej. Działka, którą zakupiliśmy na poczet wspomnianej realizacji, wydaje się na ten cel jak najbardziej właściwa. Przede wszystkim jest dobrze skomunikowana i dostępna z drogi powiatowej. Zlokalizowana jest poza tym z dala od zwartej zabudowy, w dodatku na obrzeżach gminy.

Ze swojej strony mogę zagwarantować, że dołożymy starań, aby zapewnić maksymalne warunki nieuciążliwości, takie jak choćby pas zieleni i ogrodzenie, dochowując jednocześnie wszelkich obostrzeń sanitarnych. Przygotowujemy się do całego przedsięwzięcia bardzo dokładnie. Uwzględniamy przy tym wiele różnych aspektów, które właśnie należy brać pod rozwagę przy projekcie tak ważnym i długofalowym, bo z takim w przypadku PSZOK-u mamy do czynienia.