Bardzo uroczyście 13 października w przededniu Święta Edukacji Narodowej Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach obchodziła jubileusz oddania do użytku budynku, który mieści się przy ulicy Św. Floriana 28.

Powstała jako tysiąclatka, ale dziś tylko wytrawne oko mogłoby dopatrzyć się w zmodernizowanym i nowoczesnym obiekcie kształtu charakterystycznego dla okresu Gomułki. Wraz z rosnącymi potrzebami i możliwościami – zwłaszcza po utworzeniu samorządów gminnych w 1990 r. – szkoła się unowocześniała, przybywały nowe segmenty, a „stary” budynek przechodził modernizacje, pozwalające poprawiać warunki nauczania. – Edukacja to jedno z najważniejszych zadań samorządu, toteż stale dokładamy starań, aby nie brakowało przestrzeni do nauki na odpowiednim poziomie – wyjaśnia burmistrz Marian Trela. – Staramy się wokół szkoły gromadzić osoby twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci – mówiła podczas uroczystości dyrektor szkoły Lidia Dziubek, która w imieniu placówki otrzymała mnóstwo gratulacji.

Obecna placówka powstała w 1962 r. na jubileusz tysiąclecia polskiej państwowości, jednak historia szkolnictwa w Pisarzowicach sięga dużo dalej. Przypomniano o tym podczas uroczystości. Źródła podają, iż regularne funkcjonowanie szkoły miało tutaj swoje początki już w 1513 r. Uroczystość zgromadziła licznych gości, w tym wielu absolwentów, przed którymi mogli zaprezentować się uczniowie. Zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta miejscowej OSP, w której nie brakuje tak obecnych, jak i byłych uczniów szkoły, łącznie z kapelmistrzem Jakubem Krystą i dyrygentem Grzegorzem Bizukojciem. Galę uświetnił występ wokalny innych absolwentek, Pauliny Wirskiej i Aleksandry Kasperek, obecnie występujących na polskich estradach. Zaprezentowano także spektakl przygotowany przez Szkolne Koło Teatralne pod kierunkiem nauczycielek Mileny Kozłowskiej i Krystyny Bander.

Gościom wręczono upominki przygotowane przez uczniów i nauczycieli Szkoły w Pisarzowicach, następnie zaproszono do zwiedzania. Z tej okazji przygotowano różnorodne tablice i wystawy, a także zaprezentowano osiągnięcia sportowe. Można było również zobaczyć nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych, prezentację multimedialną o szkole, a także wystawy prac konkursowych.

Szkoła została również udostępniona mieszkańcom Pisarzowic, co cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. W czwartkowe popołudnie mieli okazję zobaczyć pracownie, zajęcia z robotyki, salę SI – terapeutyczną salę integracji sensorycznej, a także niedawno wyremontowany pokój nauczycielski, stołówkę czy bibliotekę. Dalsza część obchodów została zorganizowana 14 października. Wówczas uczniowie Szkoły zasadzili certyfikowany dąb, poświęcony w Rzymie przez papieża Franciszka. Została również zakopana kapsuła czasu przygotowana przez Samorząd Uczniowski.

Katarzyna Dyduch

 

Marian Trela,

burmistrz Wilamowic:

Pisarzowice w ostatnich dekadach należą do miejscowości najintensywniej rozwijających się w skali całego województwa, toteż bardzo szybko przybywa mieszkańców, także tych najmłodszych. Na to trzeba nałożyć zmiany w systemie edukacji, najpierw wprowadzające, a następnie likwidujące gimnazja, aby sobie uzmysłowić, jak wiele wysiłku trzeba było poświęcić, żeby szkoła spełniała swoje zadania.

Dlatego na przestrzeni tych lat dobudowaliśmy jedno skrzydło, powstała też sala gimnastyczna, nowe boisko, a pierwszy budynek szkoły wielokrotnie przechodził modernizacje, aby poprawić warunki nauki. I co najważniejsze, szkoła cały czas się unowocześnia, tworzy dobrze wyposażone pracownie, wykorzystuje nowoczesne technologie w procesie dydaktycznym, aby jak najlepiej uczyć młode pokolenie naszych mieszkańców.

 

Zdjęcia: Mat. Szkoły w Pisarzowicach