We wrześniu nastąpiło przejęcie obsługi wywołań kierowanych na numer alarmowy 998 przez centra powiadamiania ratunkowego.

Służby alarmowe informują, że proces przejęcia obsługi wywołań kierowanych na numer alarmowy 998 przez centra powiadamiania ratunkowego w województwie śląskim będzie realizowany w dniach od 9 do 20 września. Przejęcie obsługi wywołań rozpoczęło się z dniem 1 lutego 2021 r. w województwie podlaskim. Od tego dnia zgodnie z przyjętym harmonogramem na terenie poszczególnych województw proces ten jest sukcesywnie dokonywany. Akcja ma zakończyć się w dniu 4 listopada przełączeniem połączeń z ostatniego obszaru obsługi w województwie zachodniopomorskim.

Obecnie Centrum Powiadamiania Ratunkowego Katowice obsługuje zgłoszenia alarmowe wpływające na numer alarmowy 112 i 997. Ośrodek w 2017 roku jako pierwszy CPR w kraju przejął obsługę zgłoszeń wpływających na numer alarmowy 997, która wcześniej była realizowana przez poszczególne komendy Policji. We wrześniu 2021 r. przejmie także zgłoszenia wpływające na numer alarmowy 998.

Wówczas osoba, która zadzwoni na ten numer, dodzwoni się do operatora numerów alarmowych. Operator zgodnie z procedurami zapyta o wymagane informacje i za pomocą systemu teleinformatycznego (dokument elektroniczny – tzw. formatka) przekaże zgłoszenie do właściwego dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego/Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej celem realizacji zgłoszenia. Toteż z punktu widzenia osoby dzwoniącej po pomoc na numer alarmowy 998 nie odczuje ona różnicy w obsłudze zgłoszenia. (RED)