Janusz Pierzyna, wójt gminy Jasienica, znalazł się w dziesiątce finalistów konkursu Telewizji Polskiej ?Wójt Roku 2014?.
Konkurs organizuje Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 TVP pod patronatem Prezydenta RP oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do ostatniego etapu zostało zakwalifikowanych 10 wójtów z całej Polski. Na Pierzynę można głosować do 3 kwietnia, wysyłając płatnego SMS-a na numer 7150 o treści: 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 kwietnia.
Kapituła konkursu, dopuszczając wójta Jasienicy do finału, doceniła m.in. budowę 41 km sieci kanalizacyjnej i Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej oraz społeczną działalność w wielu organizacjach ponadlokalnych, np. Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Regionalnej ?Olza?. Przed miesiącem Pierzyna został już po raz trzeci wybrany prezesem Stowarzyszenia ?Olza?.
Stało się to na początku marca podczas zgromadzenia członków tej organizacji. Poza wyborem nowych władz i ustaleniem wysokości składek członkowskich, omówiono również zasady przygotowań do realizacji projektów, m.in. w ramach nowego Programu Czesko-Polskiej Współpracy Transgranicznej w okresie 2014-2020 w Euroregionie Śląsk Cieszyński, przede wszystkim zabezpieczenia funduszy. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej ?Olza? odbyło się już po raz 57. Warto zaznaczyć, że wszyscy członkowie zarządu Stowarzyszenia ?Olza? pełnią funkcje społecznie, tzn. bez wynagrodzenia.