Mieszkańcy Dolnego Czańca doczekają się w bieżącym roku ważnej inwestycji. Realizowany będzie tu projekt: ?Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Porąbka?.


Władze gminy Porąbka, z wójtem Czesławem Bułką i wicewójtem Pawłem Zemankiem na czele, jako beneficjent Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, uczestniczyły w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w uroczystym wręczeniu dofinansowań na zaplanowane zadanie.


Projekt na terenie części sołectwa Czaniec przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami sieciowymi oraz przyłączami kanalizacyjnymi Korzyści zrealizowania tej inwestycji będzie sporo. ? Nie mam wątpliwości, że na tym przedsięwzięciu zyska pod wieloma względami cała gmina ? wyjaśnia Czesław Bułka, wójt Porąbki.


Prace w ramach projektu wykonane zostaną jeszcze w tym roku. Ile osób i w jakich rejonach zostanie objętych nowymi przyłączeniami kanalizacyjnymi? Jakie będą profity dla mieszkańców Czańca i gminy Porąbka? Obszernie o projekcie w najbliższym wydaniu ?Gazety Beskidzkiej?.