Gmina Wilkowice rusza z kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, towarzyszącą realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”. To inicjatywa o niebagatelnym znaczeniu, zwłaszcza w świetle niedawnego incydentu, gdy do kanalizacji trafiły materiały do tego nieprzeznaczone.

 

Kosztowny problem

Był czwartek 4 marca, gdy „za dnia”, mniej więcej w godzinach południowych, do Gminy docierać zaczęły sygnały o nagłym wypełnianiu się ściekami studzienek kanalizacyjnych w rejonie ulicy Brzozowej w Mesznej. – Wzbudziło to nasze zaniepokojenie, bo przecież mówimy o kanalizacji nowej, szczegółowo sprawdzonej i dopiero co odebranej do użytkowania. Wiedzieliśmy, że przyczyną nie może być żaden błąd po stronie wykonawcy, a działanie zewnętrzne – stwierdza Andrzej Brzyski, kierownik Jednostki Realizującej Projekt.

Gmina natychmiastowo podjęła stosowne kroki, by ten istotny problem zlikwidować. Powiadomione zostały w tym celu służby techniczne Aqua S.A. dysponujące odpowiednim sprzętem. Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że przyczyną zatoru były odkładane w rurze przez jakiś czas materiały budowlane, które dopełnione gipsem stworzyły zator na długości prawie 1 metra. Szybkie działania i użyty nowoczesny sprzęt hydrauliczny pozwoliły po paru godzinach wzmożonych prac udrożnić zatkany przewód kanalizacji w sposób bezwykopowy.

– Gdyby nie właściwa reakcja w tym konkretnym przypadku, to „zabetonowany” już odcinek kanalizacji musiałby zostać wymieniony poprzez wykop otwarty. Innej możliwości udrożnienia po prostu nie byłoby – mówi wójt Janusz Zemanek. – Wiązałoby się to z dużymi kosztami dla Gminy. Te, które ponieśliśmy przy wspomnianej akcji można określić jako niewielkie w stosunku do tego, co mogło się wydarzyć, gdyby podjęte działania nie dały właściwego rezultatu. Poza tym o incydencie przez wiele lat przypominałaby nam „łata” w nowej drodze – kontynuuje wójt.

Jak dodaje, podjęte zostały równolegle działania zmierzające do wykrycia sprawcy niewłaściwego postępowania. – Szkody w następstwie tego bezmyślnego ludzkiego zachowania mogły być docelowo naprawdę znaczące. Awaria systemu kanalizacyjnego, którą odczuliby w codziennym funkcjonowaniu nasi mieszkańcy to jedno, ale nie możemy również zapominać o potencjalnym skażeniu środowiska naturalnego, które przy czynnej kanalizacji było całkiem realne – wyjaśnia wójt Zemanek.

 

Edukacja niezbędna

Przywołane zdarzenie doprowadziło w naturalny sposób do wyciągnięcia wniosku, że edukacja w zakresie prawidłowego użytkowania kanalizacji jest potrzebna i jak najbardziej wskazana. – Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Zamierzamy o tym notorycznie przypominać, docierając z kampanią pod takim właśnie hasłem przewodnim do różnych grup mieszkańców naszej gminy – podkreśla wójt Janusz Zemanek.

To ważne nie tylko w kontekście realizowanych już podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na znacznych obszarach gminy, ale i w perspektywie planowanej na najbliższe miesiące budowy dwóch sieciowych pompowni ścieków w Wilkowicach. – Nie możemy sobie pozwolić na to, aby urządzenia pompowni ulegały awariom w konsekwencji nieodpowiednich ludzkich działań. Incydent, który mamy nadzieję już się nie powtórzy, pokazuje doskonale, jak ważna jest rola mieszkańców i ich odpowiedzialne podejście – dopowiada wójt gminy Wilkowice.

Również na terenie Gminy Wilkowice, w podległych jej placówkach oświatowych, Aqua S.A. wspólnie ze Stowarzyszeniem Wodociągowców Województwa Śląskiego zrealizuje kampanię edukacyjną ,,Toaleta to nie śmietnik", skierowaną do dzieci z klas 1-3 oraz „zerówek”. Jej celem nadrzędnym będzie uzmysłowienie do czego służy kanalizacja i co nie powinno do niej trafiać. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.toaletatoniesmietnik.pl.

 

Bezpiecznie, czyli prawidłowo

Ścieki odpływając z domowych urządzeń sanitarnych trafiają poprzez przyłącza kanalizacyjne do sieci zbiorczej, a następnie kierowane są do oczyszczalni. Ta cała sieć stanowi złożony układ rurociągów odpowiednio połączonych, zbudowanych z materiałów zapewniających wysoką szczelność i prawidłowy sposób odprowadzania ścieków. Należy mieć na uwadze, że tylko drożna kanalizacja pozwala na swobodny przepływ ścieków do oczyszczalni, nie zagrażając przy tym środowisku naturalnemu.

By nie doprowadzić do występowania awarii kanalizacji sanitarnej konieczne jest przestrzeganie ściśle określonych zasad. Tyczy się to zwłaszcza nie wrzucania do kanalizacji tego, czego nie będzie ona w stanie „przełknąć”.

I tak m.in. maseczki, rękawiczki i woreczki jednorazowego użytku, ręczniki papierowe, szmaty, pieluchy czy chusteczki nie rozpuszczają się w wodzie, zbijają w zwartą masę i blokują wirniki pomp. Wszelkie chemikalia i lekarstwa zawierają szkodliwe substancje chemiczne dla mikroorganizmów oczyszczających ścieki. Także materiały budowlane opadają na dno przewodów kanalizacyjnych, powodując trudne do usunięcia zatory. Z kolei różnego rodzaju odpady kuchenne mogą przyczynić się do namnażania szczurów.

Marcin Nikiel

 

Czego NIE WOLNO wrzucać do urządzeń sanitarnych – umywalek, zlewozmywaków, toalet i kratek ściekowych?

  • tłuszczy, zużytych olejów, rozpuszczalników
  • żywności, obierek i odpadów kuchennych
  • maseczek, rękawiczek i woreczków jednorazowych
  • żwirku z kuwety dla kota
  • pieluch, podpasek, gazet, szmat, chusteczek, itp.
  • odpadów budowlanych takich, jak piasek, żwir, gips, popiół, szkło, itp.
  • środków chemicznych, w tym lekarstw, farb czy lakierów
  • niedopałków papierosów, patyczków higienicznych

 

Prace w trakcie

Mimo zmiennych warunków atmosferycznych bez większych przerw prowadzone są roboty budowlane w ramach projektu unijnego.

Najistotniejszym zadaniem na najbliższe miesiące będzie budowa dwóch pompowni – tłoczni ścieków. Po niezbędnych pracach przygotowawczych roboty w tym zakresie ruszą pełną parą tuż po świętach. Specjalne urządzenia, które powstaną w Huciskach (przy ul. Galicyjskiej) oraz Bułgarii (ul. Łubinowa), zapewnią docelowo przetransportowanie nieczystości do kanałów grawitacyjnych biegnących wprost w kierunku oczyszczalni w bielskich Komorowicach. – Parametry obu nowoczesnych tłoczni gwarantują odpowiedni przerzut ścieków z istniejących i przyszłych budynków zlokalizowanych w tej części Wilkowic. Dla nas szczególnie ważne jest, że przy wysokiej wydajności i efektywności urządzeń, które zostaną zamontowane, spełnione będą jednocześnie wszelkie wymagane normy ekologiczne – mówi wójt gminy Wilkowice Janusz Zemanek.

Gmina w porozumieniu z wykonawcą jest na etapie opracowywania harmonogramu odtworzeń dróg asfaltowych na terenie sołectwa Wilkowice. W pierwszej kolejności prace te realizowane będą na ul. Strażackiej. Ruszyły ponadto działania związane z realizacją dodatkowego zadania nr 13, obejmującego budowę sieci dla kolejnych zabudowanych rejonów w części Wilkowic i Bystrej. Przewidziano tu budowę kolektorów grawitacyjnych wraz z kanałami bocznymi i sięgaczami, a w dalszej kolejności również odtworzenie nawierzchni istniejących dróg po wykonaniu robót kanalizacyjnych.

– Harmonogram pierwotnie przyjęty cały czas wyprzedzamy. To dobra wiadomość, bo zmierzamy systematycznie do tak wyczekiwanego efektu ekologicznego, a więc przyłączenia się kolejnych naszych mieszkańców do zbiorczej sieci kanalizacyjnej– zauważa wójt.

 

***

Do 2017 r. na terenie gminy Wilkowice sieć kanalizacyjna liczyła 67 km, co pozwalało określić stopień skanalizowania na 50,1 proc. Realizacja obecnego projektu, z wykonaniem łącznie 79,42 km sieci, pozwoli na skanalizowanie gminy w ponad 95 proc.

Termin rozpoczęcia – kwiecień 2017 r.

Termin zakończenia – grudzień 2022 r.

Termin uzyskania efektu ekologicznego – grudzień 2023 r.

 

Finanse

83 237 440,17 zł – koszt całego projektu, w tym:

43 392 544,25 zł – dotacja z funduszy Unii Europejskiej

20 937 300,00 zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

18 907 595,92 zł – środki własne Gminy Wilkowice

 

Jednostka Realizująca Projekt w Urzędzie Gminy Wilkowice

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25

tel.: 33 499 00 77

e-mail: abrzyski@wilkowice.pl, kanalizacja@wilkowice.pl

Więcej informacji na stronie www.wilkowice.pl w zakładce „Kanalizacja”.