Żwir, piasek, popiół, kawałki szkła, skór, szmat, tekstyliów, resztki poubojowe, jak pierze czy kości, podpaski, torby foliowe i oczywiście litry oleju jadalnego – to tylko niektóre substancje, które trafiają do kanalizacji sanitarnej. Wilamowice ruszyły z akcją przypominającą, że kanalizacja nie służy do łatwego pozbywania się śmieci.

– Z naszego doświadczenia w eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych wynika, iż do kanalizacji wrzuca się mnóstwo materiałów i substancji, które nie powinny się tam znaleźć. Pomysłowość ludzi, dotycząca tego, co można wrzucić do kanalizacji, nie zna granic, a lista rzeczy, które tam trafiają, jest bardzo długa i nie sposób wymienić wszystkiego. To główna przyczyna powstawania niedrożności, zwiększenia zużycia i awarii w pompowniach ścieków – mówi burmistrz Wilamowic Marian Trela.

Dlatego miejscowy Zakład Wodociągów i Kanalizacji ruszył z akcją przypominającą, jak właściwie i rozsądnie korzystać z kanalizacji. „Przypominamy, że do sieci kanalizacyjnej mogą być odprowadzane wyłącznie ścieki nazywane inaczej ściekami bytowo-gospodarczymi lub socjalno-bytowymi. Ścieki te związane są bezpośrednio z życiem człowieka i obejmują odpływy m.in. z kuchni, łazienki, pralni, ubikacji” – apeluje Zakład. W praktyce oznacza to, że nie należy do kanalizacji odprowadzać wód deszczowych oraz innych wód i ścieków pochodzenia produkcyjnego, ścieków gospodarczych, tzn. gnojowicy, odcieków z kiszonek, odcieków z przetwórstwa mleka, różnego rodzaju trucizn, substancji żrących, odpadów stałych, substancji łatwopalnych i wybuchowych, substancji ropopochodnych, takich jak benzyna czy oleje, a także odpadów stałych, takich jak piasek, żwir, kamienie, popiół, gruz, szkło, skóry, szmaty, chusteczki nawilżające, podpaski, torby foliowe, puszki, resztki poubojowe. Nie wolno również wyrzucać do sedesu resztek jedzenia, nawet rozdrobnionych – można je zagospodarować np. w przydomowych kompostownikach lub pojemnikach przeznaczonych na bioodpady.

Największą zmorą w eksploatacji kanalizacji sanitarnej są tłuszcze, które nie rozpuszczają się w wodzie, tworząc w rurach trudne do usunięcia zatory. Tłuszcz po smażeniu wylany do ubikacji lub zlewu natychmiast tężeje, osadza się na ścianach rur kanalizacyjnych, blokując przepływ ścieków oraz powoduje awarię pompowni ścieków. Oleje dostają się do wirników pomp tłoczących ścieki, powodując ich uszkodzenie i ogromne koszty napraw. „Ten problem systematycznie pojawia się na wszystkich pompowniach ścieków eksploatowanych przez ZWiK Wilamowice, powodując bardzo duże trudności w ich usunięciu przez nasze służby. Aby zapobiec takim sytuacjom, tłuszcze po smażeniu czy pieczeniu potraw powinno się zlewać do plastikowych butelek PET, które następnie należy wyrzucać do specjalnie do tego przystosowanych pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy” – informuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Toteż razem z akcją przypominającą, jak korzystać z kanalizacji, Gmina Wilamowice organizuje zbiórkę oleju w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych na jej terenie. Zużyte w gospodarstwach domowych oleje jadalne i tłuszcze, zebrane w plastikowych butelkach PET, np. po wodzie mineralnej, słodzonych napojach, sokach, należy umieścić w specjalnych miejscach, których lokalizacje zostały zaznaczone na mapie dostępnej pod adresem www.segregujolej.pl/mapa/. Zbiórka obejmuje: oleje słonecznikowe, rzepakowe, sojowe, palmowe, oliwę z oliwek, a także tłuszcze stałe, jak masło, margaryna czy smalec, m.in. olej ze smażenia mięsa i warzyw, tłuszcze pozostałe po smażeniu ciastek i pączków, marynaty mięsa i warzyw, olej z konserw, np. rybnych, resztki produktów marynowanych i w zalewie, np. pomidory suszone, resztki sosów sałatkowych na bazie olejów, itp. Nie ma znaczenia, że oleje i tłuszcze zawierają resztki przypraw czy cząstki jedzenia. Zebrany odpad będzie systematycznie odbierany i trafi do recyklingu. Co ważne, do pojemników na zużyty olej należy oddawać wyłącznie jadalny zużyty olej i tłuszcz. Nie są one przeznaczone do składowania olejów i smarów silnikowych, hydraulicznych, technicznych, ani innych przemysłowych. (RED)