Wraz z początkiem nowego roku nastąpił ważny moment dla całej społeczności Gminy Wilkowice – ułożony został ostatni już metr rury kanalizacyjnej w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”.

W stwierdzeniu, że było to największe w historii Gminy zadanie inwestycyjne, żadnej przesady nie ma. W okresie pięciu ostatnich lat oddano do użytkowania ponad 84 kilometry sieci kanalizacji sanitarnej w różnych częściach gminy, wybudowano dwie duże tłocznie na terenie Wilkowic, a zupełnie nowe nawierzchnie zyskało wiele dróg. Imponujące są także same liczby. Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” pochłonął łącznie aż 80,2 mln zł, z czego najistotniejsze znaczenie przypisać należy dofinansowaniu z Unii Europejskiej w kwocie 41,7 mln zł. Środki rzędu nieco ponad 19 mln zł zostały pozyskane jako pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, drugie tyle Gmina Wilkowice dołożyła z własnego budżetu. Na sumę poniesionych wydatków składa się również dodatkowe 3 mln zł, co ma związek przede wszystkim z odtworzeniami dróg na całym ich odcinku, a nie tylko w miejscach, gdzie faktycznie były prowadzone prace kanalizacyjne.

Ostatnim z kluczowych kroków inwestycyjnych na drodze do zakończenia potężnej inwestycji było oddanie do użytkowania pompowni ścieków „Huciska” przy ul. Galicyjskiej w Wilkowicach. Rozruch poprzedziło wcześniejsze sprawdzenie wszelkich parametrów związanych z funkcjonowaniem urządzeń. Podobnie było zresztą kilka miesięcy wcześniej, gdy z pozytywnym skutkiem zakończyły się niezbędne procedury odbioru pompowni ścieków „Łubinowa” przy ul. Chabrowej. Co warte odnotowania, obie pompownie są nowoczesne i funkcjonalne, a ich praca jest na bieżąco monitorowana w systemie całodobowym i nadzorowana w dyspozytorni Aqua S.A. przy oczyszczalni w Komorowicach. Tam też trafiają docelowo ścieki z coraz liczniej podłączanych budynków w gminie Wilkowice.

Pomimo różnych pojawiających się trudności, o których wspomina wójt Janusz Zemanek, projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” przebiegał nie tylko planowo, ale i z niesłabnącym rozmachem oraz zapałem osób zaangażowanych w sukcesywną jego realizację. Mało tego – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gmina poczyniła skuteczne zabiegi, aby niniejsze przedsięwzięcie rozszerzyć. Dołożono do niego wpierw Zadania nr 13 i 14, a na finiszu także Zadanie nr 15. I właśnie roboty obejmujące budowę sieci w rejonie ul. Szczyrkowskiej w Bystrej oraz skrzyżowania ul. Wrzosowej i Skośnej w Mesznej zakończyły się w styczniu br.

Wielomilionowy projekt zostanie niebawem rozliczony pod względem finansowym. Trwają równolegle procedury administracyjne, które prowadzą do uzyskania przez Gminę tzw. efektu ekologicznego. Zobowiązanie w tym zakresie dotyczy podłączenia 1695 budynków do sieci zbiorczej, w czym już ogromna rola samych mieszkańców.

Marcin Nikiel

Janusz Zemanek,

wójt gminy Wilkowice:

Z dumą jako wójt, ale zwłaszcza mieszkaniec gminy Wilkowice, przypominam sobie wszystkie te momenty, które przyczyniły się do historycznego sukcesu. Nie raz stawaliśmy przed koniecznością przezwyciężania pojawiających się trudności.

Sporo prac prowadzonych było w warunkach niezwykle trudnych, na terenie grząskim, błotnistym, lecz także górzystym z licznymi twardymi utworami skalnymi. Zostawiamy za sobą nerwy, jakie towarzyszyły nam, kiedy trzykrotnie i za każdym razem bezskutecznie przystępowaliśmy do odwiertów, a finalnie musieliśmy się zdecydować na usunięcie ładnego drzewa podczas wykopu otwartego. Wspomnieniem pozostają czasy, gdy mieszkańcy dojeżdżający do swoich miejsc pracy wstydzili się swoich samochodów kipiących błotem. Podobnie okres, gdy dzieci komunijne przemierzały w charakterystycznych białych strojach okolice kościołów przez jeszcze niewyasfaltowane drogi czy wreszcie skomplikowane i prowadzone na dużych głębokościach roboty przy pompowniach.

Jako gminna społeczność możemy być dumni z naszej ukochanej gminy Wilkowice, która w następstwie projektu osiągnęła jeden z najwyższych wskaźników skanalizowania wśród gmin wiejskich w Polsce. Cieszymy się dziś wszyscy z odtworzonych nawierzchni drogowych czy też z przebudowy chodników infrastruktury odwodnieniowej, a już stricte patrząc na sieć kanalizacyjną, z komfortu i wygody pozbywania się nieczystości. To pozostanie z nami i mam pełne przekonanie – rzutować będzie na dalszy rozwój Gminy.

 

Fakty

Do 2017 r. na terenie gminy Wilkowice sieć kanalizacyjna liczyła 67 km, co pozwalało określić stopień skanalizowania na 50,1 proc. Realizacja obecnego projektu, z wykonaniem łącznie 84,63 km sieci, pozwoli na skanalizowanie gminy w ponad 96 proc.

Termin rozpoczęcia – kwiecień 2017 r.

Termin zakończenia – marzec 2023 r.

Termin uzyskania efektu ekologicznego – grudzień 2023 r.

 

Finanse

80 237 467,38 zł – koszt całego projektu, w tym:

41 741 499,32 zł – dotacja z funduszy Unii Europejskiej

19 175 435,49 zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

19 320 532,57 zł – środki własne Gminy Wilkowice

 

***

Jednostka Realizująca Projekt w Urzędzie Gminy Wilkowice

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25

tel.: 33 499 00 77

e-mail: abrzyski@wilkowice.pl, kanalizacja@wilkowice.pl

Więcej informacji na stronie www.wilkowice.pl w zakładce „Kanalizacja”.

 

Foto: Mat. Projektu. Wszystkie prace budowlane związane z realizacją projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” zostały już zakończone, wiele z nich miało bardzo skomplikowany charakter.