Program Polski Ład oferuje duże wsparcie dla rodzin, aby stworzyć im warunki właściwego rozwoju i wychowania kilku dzieci – mówi Stanisław Szwed, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister rodziny i polityki społecznej.

Jak wskazuje wiceminister Stanisław Szwed, resort rodziny dużą rolę w programie Polski Ład przywiązuje do finansowego zadania nazywanego Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym. To nowa forma pomocy, będzie polegać na dodatkowej obok Rodzina 500 plus dopłacie do wychowania każdego małego dziecka w kwocie 12 tys. zł. Przy czym rodzice będą mogli wybrać: czy chcą pobierać 1 tys. zł miesięcznie dla swojego dwulatka, czy też raczej po 500 zł dla dziecka w wieku 2 i 3 lat. Za każdym razem otrzymają łącznie 12 tys. zł.

Dokładnie więc to oznacza, że rodzina będzie dysponować kolejnymi 12 tys. zł na każde małe dziecko, które będzie mogła wykorzystać głównie z myślą o opiece żłobkowej, niani czy klubie dziecięcym. – Kapitał opiekuńczy ma umożliwić łączenie wychowania małego dziecka z kontynuacją pracy zawodowej. To dodatkowe pieniądze na opłacenie opieki nad dzieckiem – wyjaśnia wiceminister.

Dodaje, że wraz ze wsparciem finansowym dla każdej rodziny ministerstwo jednocześnie rozwija jeden ze swoich sztandarowych programów. Chodzi o Maluch plus, czyli tworzenie żłobków i Klubów Malucha w całym kraju. Coroczne wydatki na ten projekt z dotychczasowych 450 mln zł wzrastają do 1,5 mld zł. – Samorządy i organizacje społeczne przekonały się do takich placówek i coraz chętniej je zakładają, rozwiązując w dużej mierze problemy z opieką nad małym dzieckiem w swojej okolicy. Nam zależy, aby w każdej polskiej gminie działał przynajmniej jeden żłobek – wyjaśnia Stanisław Szwed.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości zwraca uwagę, że Kapitał Opiekuńczy nieprzypadkowo znalazł się w Polskim Ładzie w pakiecie z gwarancjami wkładu własnego i spłaty kredytu mieszkaniowego dla powiększających się rodzin, a także pomysłem rezygnacji z nadmiernych formalności przy budowie domów do 70 mkw. To wspólna propozycja dla młodych ludzi zakładających rodziny i decydujących się na dzieci.

Z badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nad strategią demograficzną wynika bowiem, że ta grupa ankietowanych jako przeszkodę w założeniu rodziny i zdecydowaniu się na urodzenie dzieci w pierwszej kolejności wskazuje brak własnego mieszkania. Na drugim miejscu stawia z kolei stabilność dobrze płatnej pracy, która pozwoli na opiekę nad dziećmi. Jako trzeci czynnik młodzi ludzie wymieniają konieczność programów osłonowych, takie jakie już zostały wprowadzone, czyli Rodzina 500 plus czy Wyprawka 300 plus, które ankietowani wysoko oceniają.

Widać wyraźnie, że bez dodatkowego wsparcia dla większości młodych osób podjęcie obowiązków rodzinnych – mimo chęci – może okazać się zbyt trudne. – Młodzi ludzie swoje aspiracje życiowe wiążą z rodziną i dziećmi. Jako społeczeństwo, myślące o swojej przyszłości, trzeba im w tym pomóc. I temu służy Polski Ład – dodaje Stanisław Szwed. (Łu)

Stanisław Szwed,

wiceminister rodziny i polityki społecznej,

poseł Prawa i Sprawiedliwości:

– W tej formie wsparcia, jaką wprowadzamy wraz z Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym, chcemy zapewnić pomoc młodym rodzinom w tym początkowym momencie wspólnego życia. A więc wtedy, kiedy młodzi ludzie założyli rodzinę i chcą jej zapewnić właściwe warunki do rozwoju. Kapitał Opiekuńczy mogą przeznaczyć na zapewnienie opieki swemu małemu dziecku, aby nie przerywać pracy zawodowej.

Ale też Kapitał Opiekuńczy można przeznaczyć na dom jako dodatkowe pieniądze, które już im zapewniamy w projekcie mieszkania bez wkładu własnego i spłacie kredytu dla rodzin. Naszym zdaniem te dodatkowe 36 tys. zł, jakie dla trójki małych dzieci otrzymają młodzi rodzice, będzie odczuwalną pomocą w domowych rachunkach.

Przypomnę po raz kolejny. To, co lekceważąco opozycja nazywa rozdawnictwem, w rzeczywistości jest projektem poprawy bytu Polaków i zapewnienia im dobrej przyszłości w kolejnych latach. Inwestujemy w rozwój polskich rodzin, myśląc o całej wspólnocie narodowej, która będzie w stanie wytwarzać duży dochód narodowy nowoczesnego i przyjaznego dla swoich mieszkańców kraju. To dobrze wydane pieniądze.