Katowicka SSE S.A. została powołana 18 czerwca 1996 roku, aby wspierać i przyspieszać procesy restrukturyzacyjne oraz tworzyć nowe miejsca pracy w regionie.

Oferta Katowickiej SSE S.A.:
- 900 ha wolnych terenów inwestycyjnych
- Działki o powierzchni od 0,5 ha do 100 ha
- Możliwość dostosowania wielkości działki do potrzeb inwestora
- Tereny skomunikowane z głównymi szlakami komunikacyjnymi Polski i Europy
- Pełne uzbrojenie działek w media (woda, prąd, gaz, kanalizacja), drogi dojazdowe
- Biurowce klasy A w Katowicach (wynajem)
- Możliwość wynajmu gotowych hal produkcyjnych i magazynowych
- Inkubator przedsiębiorczości KSSENON

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Katowicach oprócz statutowej działalności świadczy również dodatkowe usługi wspierające podmioty działające w strefie oraz jej otoczeniu:
- aktywne pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w otoczeniu Strefy
- obsługa konsultingowa, szkolenia dotyczące tematyki związanej z funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych
- prowadzenie bazy potencjalnych usługodawców na rzecz realizacji inwestycji w KSSE
- „one-stop-shop” (kompleksowa obsługa inwestora)
- wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych
- działania w zakresie wspierania kooperacji w regionie
- doradztwo personalne oraz szkolenia kadr prowadzone przez Centrum Rozwoju Kadr z siedzibą w Podstrefie Tyskiej
- usługi w zakresie medycyny pracyKSSE ogolne (2)

Podstrefa Jastrzębsko-Żorska dla południa województwa śląskiego
KSSE składa się z czterech podstref: Gliwickiej, Jastrzębsko-Żorskiej, Sosnowiecko-Dąbrowskiej, Tyskiej. W Biurze Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej można uzyskać informację o położeniu działek w granicach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w regionie Podbeskidzia, Śląska Cieszyńskiego, Ziemi Bielskiej i Żywiecczyzny (Żory, Pawłowice, Jastrzębie-Zdrój, Godów, Bielsko-Biała, Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Czechowice-Dziedzice, Myślenice, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Orzesze, Racibórz, Wodzisław Śląski, Węgierska Górka).

Biuro Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej
ul. Muzealna 1/1, 44-240 Żory
(były adres ul. Męczenników Oświęcimskich 32)
tel.: +48 32 435 16 16
e-mail: zory@ksse.com.pl
Osoba pierwszego kontaktu:
Piotr Sikora
tel.: +48 32 435 16 13
e-mail: zory@ksse.com.pl

MichalekDr Janusz Michałek,
prezes Zarządu Katowickiej SSE S.A.:
Zapraszamy wszystkich inwestorów do współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Jestem przekonany, że w naszej szerokiej gamie propozycji każdy przedsiębiorca znajdzie interesujące go rozwiązania, które pozwolą mu na osiągnięcie finansowych korzyści w prowadzonej działalności gospodarczej.
Jeszcze niedawno Specjalne Strefy Ekonomiczne kojarzyły się przede wszystkim z wielkimi przedsięwzięciami inwestycyjnymi i powstawaniem dużych zakładów, które mogły skorzystać na ulgach finansowych. Od jakiegoś czasu w Katowickiej SSE konsekwentnie rozszerzamy nasze propozycje współpracy również na pozostałe segmenty przedsiębiorców – małych i średnich.
To ciągle temat mało znany, warto więc zainteresować się korzyściami w postaci ulg podatkowych, jakie może uzyskać firma czy to z inwestowania w rozwój swojego przedsiębiorstwa, czy też tworząc nowe miejsca pracy. Co więcej, nie trzeba lokować swojego zakładu na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w jej licznych lokalizacjach na terenie czterech Podstref, wystarczy prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego. Wspieramy inwestorów w wielu dziedzinach ich przedsiębiorczości, od gruntów pod inwestycje, poprzez obsługę konsultingową, szkolenia, wynajem powierzchni magazynowych i biurowych, po pomoc w kooperacji.
Jednym z naszych działań, w jakie mocno angażujemy się w ostatnim czasie jest też wspieranie pozyskiwania przez inwestorów pracowników. To szczególny znak czasu, jaki przeżywa polska gospodarka – przedsiębiorstwa szukają wykwalifikowanych kadr, które zwiążą się z firmą. Stąd propozycja naszych programów tworzenia mieszkań i szkoleń dla pracowników, którzy zwiążą się z inwestującymi w naszej Strefie przedsiębiorcami. Warto też dodać, że już nie tylko wielkie miasta cieszą się zainteresowaniem inwestorów. W poszukiwaniu rąk do pracy przedsiębiorcy coraz częściej zwracają się w kierunku mniejszych ośrodków, gdzie ich propozycja godziwego zatrudnienia spotyka się z odpowiedzią osób poszukujących stałej i, co ważne, stabilnej pracy.
Jako Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna aktywnie uczestniczymy w tych procesach na terenie naszego regionu. Temu ma służyć jedna z ostatnich naszych inicjatyw – utworzenia terenów inwestycyjnych o powierzchni 29 ha w gminie Radziechowy-Wieprz na Żywiecczyźnie. Wkrótce powstaną tam inwestycje przemysłowe wartości 600 mln zł, gdzie pracę znajdzie 1,5 tys. osób.
Zapraszamy do naszych biur, tam właśnie każdy przedsiębiorca uzyska informację o możliwościach wsparcia ze strony Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Ulga w podatku dochodowym
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest instytucją właściwą dla tych firm, które chcą skorzystać z pomocy publicznej w formie zwolnień podatkowych, ponosząc nakłady inwestycyjne lub tworząc nowe miejsca pracy.
Ulgi w podatku dochodowym dla średnich przedsiębiorstw inwestujących w Katowickiej SSE na terenie naszego regionu mogą być naliczane wg jednego z poniższych sposobów:
- W oparciu o koszty inwestycyjne – łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 35 proc. poniesionych kosztów inwestycyjnych.
- W oparciu o kreację nowych miejsc pracy – łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 35 proc. dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowoutworzonych miejscach pracy w strefie.

Ulgi podatkowe dla małych firm
Małe firmy działające w województwie śląskim mogą liczyć na zwolnienie od podatku dochodowego CIT/PIT w wysokości 45 proc. poniesionych kosztów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów nowoutworzonych miejsc pracy (do wyboru).

Okres obowiązywania ulg podatkowych w podatku dochodowym
KSSE wydaje decyzje o wsparciu dla inwestorów. Decyzja jest wydawana na okres 15 lat w przypadku, gdy inwestycja prowadzona jest na terenie objętym granicami KSSE lub na okres 10-12 lat poza granicami KSSE.Radziechowy

Wkrótce tereny inwestycyjne w Radziechowach-Wieprzu
W piątek 13 września Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podpisał akt notarialny na zakup gruntu o powierzchni 29 ha na terenach w gminie Radziechowy-Wieprz. – To jedna z największych transakcji, jaką dotychczas realizowała Katowicka SSE – wyjaśnia prezes Janusz Michałek.
Grunt o łącznej powierzchni 29,1967 ha sprzedał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, akt podpisał Marcin Wysocki, dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Warszawie. Wartość sprzedaży wynosi 46 010 000 zł. – Kontynuujemy tym samym dynamiczny rozwój gospodarki na południu województwa śląskiego. Po trzech latach ciężkiej pracy i długich negocjacjach uruchamiamy nowy teren inwestycyjny. Inwestorzy już czekają – informuje Janusz Michałek. Na tych terenach wkrótce ma zostać zainwestowanych 600 mln zł, a powstałe tu przedsiębiorstwa zatrudnią 1,5 tys. osób.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Wojewódzka 42
40-026 Katowice
e-mail: ksse@ksse.com.pl
www.ksse.com.pl
tel.: +48 32 251 07 36