W poniedziałek 16 grudnia w siedzibie podbeskidzkiej „Solidarności” odbyło się spotkanie opłatkowe członków Zarządu Regionu i Regionalnej Komisji Rewizyjnej z udziałem zaproszonych gości.
Wśród gości byli kapelani Solidarności, księża prałaci Zbigniew Powada i Józef Oleszko, wiceminister rodziny Stanisław Szwed, a także przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych. Był to czas na świąteczną refleksję, na życzenia połączone z łamaniem się opłatkiem i na wspólne kolędowanie.
– Dziękuję wam, że podtrzymujecie tę piękną chrześcijańską tradycję spotkania opłatkowego, wspólnego kolędowania i radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa. Jest to tym ważniejsze, że coraz częściej słyszymy o jakimś enigmatycznym „zimowym święcie”, o „gwiazdce”, o „święcie radości”, a to co najważniejsze gdzieś zanika – mówił do zebranych ks. prałat Józef Oleszko.


(NSZZ)