Zielona pracownia „Żyj Eko-logicznie” utworzona została w Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach. To kolejna placówka w regionie Ziemi Bielskiej, która została wyposażona dzięki konkursowym środkom przyznanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Uroczystego otwarcia specjalnej sali lekcyjnej dokonali jeszcze w październiku dyrektor szkoły Joanna Matlak oraz zastępca wójta gminy Kozy Marcin Lasek. Oficjalne przecięcie wstęgi umożliwiło odbycie pierwszej lekcji w nowej przestrzeni, którą z uczniami klas 7 i 8 przeprowadziła Anna Kózka-Filarska, autorka i inicjatorka projektu związanego ze stworzeniem pracowni. W ramach zajęć młodzi członkowie koła geograficznego wykorzystali zestaw plansz „Młodego ekologa” oraz matę „Biodegradacja odpadów w czasie”. Temat biodegradacji był świetną okazją do zaprezentowania ku przestrodze i nauce, jak w naturze postępuje proces rozkładu odpadów bez właściwej segregacji. Uczniowie gromadzili więc śmieci pod odpowiednie frakcje, a wykorzystując nowe tablety przeznaczone dla pracowni rozwiązali quiz „Mistrz segregacji”.

Od razu można było zauważyć, że koziańska pracownia ekologiczna będzie miejscem chętnie odwiedzanym przez młodzież. – Sala zaaranżowana została przy wykorzystaniu nowoczesnych pomocy dydaktycznych i technologicznych. Dzięki temu dobrze służyć będzie podczas lekcji geografii, biologii czy szeroko pojmowanej przyrody, a to przecież dla młodego pokolenia wiedza bezcenna – mówi wójt gminy Jacek Kaliński.

Organizatorem konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2020” był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Inicjatywa ta skierowana była do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego, a jego przedmiotem było utworzenie projektu szkolnej pracowni. Ocenie podlegał pomysł na zagospodarowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań oraz różnorodność pomocy dydaktycznych, a dofinansowanie w formie dotacji przewidziano dla najlepszych wniosków. Całkowity koszt wykonania sali w SP nr 2 w Kozach wraz z zakupem nowoczesnych pomocy wyniósł 37,5 tys. zł. (RED)