Od 10 lutego rozpocznie się zgłaszanie projektów, które przygotują mieszkańcy Jaworza w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego.
Inicjatywa realizowana w Jaworzu od kilku lat dobrze się przyjęła, a dzięki aktywności mieszkańców zrealizowano już szereg przedsięwzięć o różnym charakterze. I tym razem w budżecie Gminy zabezpieczono więc środki na poziomie 150 tys. zł, które zostaną przeznaczone właśnie na wykonanie zadań zyskujących poprzez głosowanie największe społeczne poparcie. Dodatkowo w tym roku rozdysponowane będzie 50 tys. zł, z czego połowa na projekty dotyczące ochrony środowiska w zakresie działań zmierzających do ochrony przed smogiem, 15 tys. zł na zadania z myślą o seniorach, a 10 tys. zł na rzecz młodzieży.
Co istotne, swój projekt może przedstawić każdy mieszkaniec gminy, który ukończył 16. rok życia. Warunkiem jest jednak uzyskanie wsparcia przynajmniej 49 innych mieszkańców Jaworza. To również inicjatywa przeznaczona dla organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie gminy.
Zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego możliwe będzie począwszy od 10 lutego, nabór zakończy się 13 marca. Po weryfikacji wniosków zostaną one poddane pod głosowanie. Od 23 marca do 17 kwietnia w siedzibie Urzędu Gminy głosować będzie można osobiście, o dwa dni dłużej drogą elektroniczną.

(MA)


wojtRadosław Ostałkiewicz,
wójt gminy Jaworze:
Już z kilkuletniej perspektywy funkcjonowania budżetu obywatelskiego w naszej gminie trudno wyobrazić sobie, aby zabrakło możliwości realizowania przez mieszkańców ich własnych pomysłów. Środki, które zostały na ten cel zapisane w budżecie, a systematycznie staramy się je zwiększać, pozwalają na wdrażanie ciekawych i wartościowych inicjatyw.
Niewątpliwie takie pojawią się i teraz. Mam świadomość, że mieszkańcy poszczególnych części Jaworza doskonale wiedzą, co w ich najbliższym otoczeniu jest potrzebne. A przecież ostatecznie to właśnie sami jaworzanie zdecydują, które projekty z zapewne szerokiej listy tych zgłoszonych zostaną wybrane.
Konstruując stosowne zarządzenie dotyczące budżetu obywatelskiego w roku 2020 zadbaliśmy o to, aby pewne obszary ważne w naszym społeczeństwie jednak podkreślić. Dlatego też jako szczególne przyjęliśmy zadania proekologiczne, które zmierzają do ograniczania niskiej emisji. Ten aspekt dotyczy nas wszystkich bez wyjątku, a zatem co do jego istotnej roli nie może być żadnych wątpliwości. Troszczymy się także o naszą młodzież oraz seniorów, a oczekiwania tych grup mają znaleźć odzwierciedlenie w konkretnych przedsięwzięciach dla nich przeznaczonych.