Kto lepiej orientuje się w zanieczyszczeniu z domowych kotłów niż kominiarze? Gmina Wilamowice zwróciła się do nich o pomoc w propagowaniu programu Czyste Powietrze.

Gmina Wilamowice należała do jednych z pierwszych w regionie, która podjęła walkę ze smogiem. W 2016 r. uchwalono Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilamowice, w konsekwencji dofinansowano zakup 169 kotłów dla budynków jednorodzinnych na paliwo stałe 5. klasy wydajności oraz kotły gazowe.

Z kolei we wrześniu 2019 r. Wilamowice jako jedna z pierwszych gmin w powiecie bielskim zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”. Postawiono na pełną informację o zagrożeniach związanych ze smogiem, ale i obowiązkach co do używanych urządzeń, a także możliwościach uzyskania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

W sołectwach gminy Wilamowice zamontowano sensory badające jakość powietrza, a dane udostępniane są na stronie internetowej Urzędu. W ramach projektu „LeadAIR – pomagamy miastom pokonać smog”, realizowanego przez Forum Energii, w tym roku przeprowadzono inwentaryzację urządzeń grzewczych w budynkach jednorodzinnych. W tym celu zwrócono się do kominiarzy. Odwiedzając domy informują oni mieszkańców o obowiązkach związanych z właściwym utrzymaniem pieców, m.in. naklejają na urządzenie naklejki z dokładną informacją, do kiedy należy stary piec wymienić.

W tym roku również zaktualizowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na kolejne lata, a w marcu przyjęto uchwałę w sprawie dotacji dla mieszkańców na wymianę starych kotłów węglowych na gazowe. W kwietniu rozpoczął się nabór wniosków. Plan zakłada wymianę 120 pieców w tym roku, dzięki wsparciu 420 tys. zł dofinansowania, tzn. do 3,5 tys. zł na gospodarstwo.

Gmina prowadzi analizy możliwości przystąpienia do programu „Stop smog”, a także przyjęcia uchwały antysmogowej. (Łu)

 

Marian Trela,

burmistrz Wilamowic:

Największym problemem w zlikwidowaniu zanieczyszczenia powietrza są stare urządzenia grzewcze w budynkach jednorodzinnych. Choć w ostatnich latach sytuacja znacznie się poprawiła, to jednak ciągle wiele kotłów czeka na wymianę.

Oczywiście, mamy świadomość, że nie wszyscy przywiązują do tego wagę i odkładają problem. Tymczasem przepisy, w tym obowiązująca w naszym województwie Uchwała Antysmogowa, zobowiązują do systematycznej likwidacji starych palenisk. Dlatego obok działań związanych z finansowym wsparciem wymiany pieców ruszyliśmy z szeroką akcją informacyjną o wymaganiach wobec właścicieli pieców. W związku z tym zwróciliśmy się o wsparcie do kominiarzy, co przez mieszkańców zostało dobrze przyjęte. Liczymy więc, że za kilka lat całkowicie „kopciuchy” znikną z domów w naszej gminie.