Redakcja miesięcznika samorządowego „Mój Powiat” ogłasza pierwszą edycję konkursu „Człowiek Roku Powiatu Bielskiego”.
– Szukamy ludzi, którzy osiągnęli jakiś sukces, a postawą i dokonaniami promują swoją miejscowość, poświęcają swój prywatny czas innym, pomagają, aby miejsce, w którym żyjemy, było lepsze i ciekawsze – mówi redaktor Jarosław Jesionka z czasopisma „Mój Powiat”.
Jak wyjaśnia, zgłoszenia może dokonać każdy pełnoletni mieszkaniec powiatu bielskiego, także działające w gminach powiatu stowarzyszenia, kluby itp. Należy podać krótkie uzasadnienie, dlaczego wskazana osoba zasługuje na miano Człowieka Roku Powiatu Bielskiego. – Nie ma ograniczenia przy typowaniu kandydata do Człowieka Roku, może to być osoba świecka, duchowna, sportowiec, nauczyciel, działacz kultury, samorządowiec, lekarz, pasjonat swojej Małej Ojczyzny. Po prostu każdy, kto na co dzień robi więcej, niż wynika to z jego  obowiązków – mówi red. Jesionka.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 kwietnia 2016 r. na adres mailowy: redakcja@powiat.bielsko.pl, lub listownie na adres: Bielskie Starostwo Powiatowe, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40 pok. 308.
Laureat konkursu wybrany zostanie przez jury, złożone z redakcji „Mojego Powiatu”, a także przedstawicieli Zarządu Powiatu i Komisji Promocji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Bielskiego. Nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane w majowym numerze „Mojego Powiatu”, a nagroda będzie wręczona w trakcie Dnia Powiatu Bielskiego, jaki w tym roku zostanie zorganizowany we wrześniu w Jaworzu. (R)