Prezydent Miasta Bielska-Białej, Starosta Bielski oraz Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej zapraszają wszystkich przedsiębiorców do udziału w jubileuszowej X edycji konkursu Firma Roku 2019.
Gospodarczy potencjał jest siłą napędową każdego regionu, dlatego chcąc uhonorować najlepszych przedsiębiorców z miasta Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego już po raz dziesiąty podjęta została inicjatywa organizacji konkursu Firma Roku 2019 pod hasłem „Samorządy Przedsiębiorcom”. Tytuł Firma Roku promuje szczególnie aktywne i dynamiczne firmy i jest wyrazem uznania ze strony samorządów terytorialnych dla ich wiodącej roli w rozwoju regionalnym. Laureaci konkursu to przedsiębiorstwa, które z uwagi na swoją atrakcyjną ofertę oraz silną pozycję na rynku nie tylko kreują własny pozytywny wizerunek, ale mają znaczący wpływ na reputację swej gminy, powiatu, regionu.
Nagrodą w konkursie jest przyznanie tytułu „Firma Roku 2019” oraz statuetki Dedala, której autorem jest bielska artystka Lidia Sztwiertnia.
Kapituła konkursu, złożona z Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego, Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki oraz Prezesa Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej Janusza Targosza, przyzna nagrody w kategoriach: Firma Roku 2019 Miasta Bielska-Białej, Firma Roku 2019 Ziemi Bielskiej oraz nagrodę specjalną – Złotego Dedala 2019 dla najlepszej firmy subregionu południowego.
Do konkursu swoje kandydatury można zgłaszać do 31 sierpnia. Gala Finałowa konkursu Firma Roku 2019 oraz wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się w dniu 15 października w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej.

(R)