Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza uczniów szkół podstawowych i podopiecznych świetlic środowiskowych z województwa śląskiego do udziału w ekologicznym konkursie.

„Tak dla Czystego Powietrza” – taki tytuł nosi konkurs plastyczny, jaki przez katowicki Fundusz ogłoszony został w październiku. Ma on w swoim zamierzeniu szeroko pojętą edukację ekologiczną młodego pokolenia poprzez rozwój zdolności artystycznych, zwrócenie uwagi na piękno przyrody oraz popularyzowanie wiedzy odnośnie funduszy unijnych, trafiających na rozmaite akcje w zakresie ochrony środowiska.

W konkursie udział wziąć mogą uczniowie szkół podstawowych i podopieczni świetlic środowiskowych, zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego. Przewidziano kilka kategorii wiekowych – od 6. roku życia począwszy aż po wiek 15 lat. Jak podkreśla organizator, prace – obowiązkowo związane tematycznie z przyrodą – nadsyłać można do 13 listopada 2020 r. włącznie na adres WFOŚiGW, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. Ocena prac wraz z wyłonieniem tych najlepszych i wręczeniem nagród nastąpi jeszcze w tym roku. (RED)

konkurs logo