Konwent Powiatów Województwa Śląskiego zwrócił się o pilne podjęcie działań przy wybudowaniu w Pszczynie na DK1 estakady na skrzyżowaniu z drogą w kierunku Oświęcimia.
Jak wyjaśnia Andrzej Płonka, starosta bielski i przewodniczący Konwentu, stanowisko jest reakcją na rezygnację przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z zaplanowanej przebudowy skrzyżowania w Pszczynie. – To jedno z najgorszych do pokonania miejsc na całej drodze z południa województwa śląskiego do centrum, do Katowic i dalej, do Warszawy. Z tego powodu nasi mieszkańcy tracą mnóstwo czasu i pieniędzy – wyjaśnia Andrzej Płonka.
Chodzi o skrzyżowanie w Pszczynie Drogi Krajowej nr 1 z ul. Męczenników Oświęcimskich na Brzeszcze i Oświęcim. W ostatnich latach znacząco wzrósł ruch, związany z rozwijającą się przedsiębiorczością w południowej części województwa. Nie bez wpływu na obciążenie tego newralgicznego miejsca ma również ruch weekendowy, związany z także z rozwijającą się turystyką.
Przebudowa skrzyżowania, która znacznie poprawiłaby przejazd na całej trasie, została zaplanowana jeszcze w 2017 r. w rządowym Programie dla Śląska. Estakada na drodze krajowej i skrzyżowanie z ruchem okrężnym poniżej miałaby upłynnić ruch oraz zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza.
Tymczasem w 2019 r. przedstawiciele GDDKiA poinformowali, że inwestycja nie będzie realizowana, bo w przyszłości w pobliżu ma powstać trasa S1, która odciąży drogę krajową. – My zwracamy jednak uwagę na fakt, że nawet po wybudowaniu S1, ruch w tym coraz bardziej uprzemysłowionym rejonie drogi krajowej wcale nie zmaleje, bo dalej będzie się odbywał po „jedynce”. Tylko budowa węzła na skrzyżowaniu rozwiąże ten problem – dodaje starosta.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego ma zostać przesłane do premiera, wojewody śląskiego, marszałka województwa śląskiego oraz GDDKiA.

(MF)