Jeszcze do końca sierpnia mieszkańcy gminy Kozy zgłaszać mogą swoje pomysły w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.

Idea budżetu partycypacyjnego, a więc częściowo poddanego pod decyzję samych mieszkańców, w pierwszej odsłonie w Kozach doskonale się sprawdziła. Toteż Gmina, mając na uwadze zaangażowanie kozian, zdecydowała o jego kontynuacji, a co za tym idzie zabezpieczeniu środków w wysokości 50 tys. zł na obywatelskie projekty.

I tym razem to właśnie sami mieszkańcy mogą już składać wnioski – osobiście w Urzędzie Gminy bądź drogą elektroniczną. Termin ich wpływu mija wraz z końcem sierpnia. We wrześniu przeprowadzona zostania ocena formalna i merytoryczna, a do 1 do 25 października na poszczególne projekty będzie można głosować w wyznaczonych ku temu miejscach stacjonarnie oraz przez Internet. Rozstrzygnięcie planowane jest na 30 października. Szczegóły: www.kozy.pl w zakładce „Budżet obywatelski 2021”.

W poprzedniej, inauguracyjnej edycji budżetu obywatelskiego największe poparcie uzyskała koncepcja przedłożona przez Justynę Kudelską i zakładająca doposażenie placu zabaw przy ulicy Lipowej w sprzęt dla dzieci niepełnosprawnych. Na wyłoniony ostatecznie projekt wygospodarowano także kwotę 50 tys. zł. (M)

 

wojt koz kalinski jacek

Jacek Kaliński,

wójt gminy Kozy:

Budżet obywatelski, który uruchomiliśmy w naszej gminie w ubiegłym roku, okazał się inicjatywą trafioną. Przypomnę, że wśród zgłoszonych propozycji nie brakowało projektów ciekawych, wartościowych i – co ważne – mających bardzo prospołeczny charakter. Nie mieliśmy więc żadnych wątpliwości co do kontynuacji tej formy współdecydowania mieszkańców o sprawach dla nich istotnych. Zachęcamy i teraz do przekładania swoich pomysłów w konkretne wnioski. Tylko przy dalszym zaangażowaniu naszych mieszkańców budżet obywatelski będzie miał sens.