Z inicjatywy wójta gminy Kozy Jacka Kalińskiego przyznane zostały stypendia naukowe dla 20 uczniów dwóch koziańskich szkół podstawowych oraz liceum.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w każdej z placówek oświatowych w Kozach odbyło się z wiadomych względów w formule innej, niż miało to miejsce dotychczas. Zupełną nowością były także wręczone po raz pierwszy stypendia naukowe dla tych uczniów, którzy wyróżniają się swoimi edukacyjnymi osiągnięciami.

Dzięki inicjatywie podjętej przez wójta Jacka Kalińskiego w budżetach szkół zabezpieczone zostały odpowiednie środki w wysokości po 500 złotych na ucznia. I tak też nagrodzono ośmioro podopiecznych Szkoły Podstawowej nr 1 oraz po sześcioro uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego w Kozach. W każdym przypadku przyznanie stypendiów poprzedziło wnioskowanie o nie do dyrektorów placówek, a następnie ocena przez komisję według przygotowanych punktacji.

Wójt podkreśla, że stypendia mają w swoim zamierzeniu spełnić istotną rolę. – Wierzę, że wyróżnienia te będą dodatkową zachętą dla uczniów do poszerzania wiedzy i rozwijania swoich umiejętności oraz pasji – mówi Jacek Kaliński. – Gratuluję przy tej okazji również rodzicom, którzy z pewnością mają udział w bardzo dobrych wynikach osiąganych przez swoje pociechy – dodaje wójt gminy Kozy. (R)