Mieszkańcy terenów wzdłuż potoku Krzywa przy ulicy Zajęczej w Czechowicach-Dziedzicach mogą cieszyć się z realizacji kolejnego etapu inwestycji w tym rejonie. Ważnej o tyle, iż mającej znaczący wpływ na kwestię ich bezpieczeństwa.
Przebudowa najbliższych okolic potoku Krzywa w Czechowicach-Dziedzicach była rozważana od dłuższego czasu. Szukano natomiast możliwości sfinansowania zadania. Toteż Miejsko-Gminna Spółka Wodna Czechowice-Dziedzice wystąpiła do Lokalnej Grupy Rybackiej w Bielsku-Białej z projektem regulacji potoku. Środki na realizację inwestycji przyznane zostały, lecz wtedy pojawiły się trudności, związane z osobowością prawną spółki. ? Wobec odmowy wypłaty środków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, udaliśmy się wspólnie z władzami Czechowic-Dziedzic do Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego. Sprawę załatwiliśmy ze skutkiem pozytywnym w trybie natychmiastowym. Agencji zlecono wydanie czasowego NIP-u i REGON-u, dzięki czemu spółka stała się beneficjentem przedsięwzięcia ? przypomina Ryszard Wójcik, prezes Rejonowego Związku Spółek Wodnych, inwestora przebudowy.
W pierwszej połowie 2014 r. zakończył się jeden z etapów inwestycji. Zabezpieczono i zagospodarowano wówczas 75 metrów wzdłuż potoku Krzywa. Skorzystali na tym rzecz jasna sami mieszkańcy okolic ulicy Zajęczej w Czechowicach-Dziedzicach. W październiku ub.roku, po złożeniu dokumentacji i przyznaniu środków finansowych, przystąpiono do realizacji drugiej fazy zadania. Nowe oblicze zyskało kolejne 75 m przy ul. Krzywej. Wykonano solidne ubezpieczenia skarp rowu materacami siatkowymi z kamiennym wypełnieniem, udrożniono sam ciek wodny, zagospodarowano ponadto teren przylegający bezpośrednio do potoku.
Całość nie tylko zyskała wymiar estetyczny, ale przede wszystkim spełnia teraz wszelkie normy bezpieczeństwa. Doskonale wiadomo, jak ważne to w Czechowicach-Dziedzicach, często borykających się z zagrożeniem powodziowym. Samorząd miasta włączył się finansowo we wdrożenie zadania, m.in. poprzez zapewnienie wykonania barierek ochronnych oddzielających potok od ulicy.
? W naszych działaniach zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo mieszkańców. Cieszymy się, że już w tak znacznym stopniu udało się przebudować bardzo newralgiczne okolice potoku przy ul. Zajęczej. Inwestycja jest widoczna, a w skali kraju można nawet uznać ją za pionierską, wszak spółek wodnych nie kojarzono dotychczas z tak szeroko zakrojonymi pracami ? podkreśla Maciej Kołoczek, wiceburmistrz Czechowic-Dziedzic.
W pobliżu wykonywanych prac przebiega ścieżka rowerowa oraz trasa spacerowa, woda z potoku zasila także okoliczne stawy. Do tej pory mieszkańcy o jej obecności szybko przypominali sobie, gdy tylko nadchodziły bardziej intensywne opady deszczu. Potok wylewał i powodował duże straty na posesjach. ? Co warte podkreślenia, to szybkość w realizacji zadania. I nie ma żadnych wątpliwości, że te prace były konieczne w trosce o mieszkańców. Ich komfort i bezpieczeństwo mają tu niebagatelne znaczenie ? zaznaczył przyglądając się nowemu obliczu potoku I wicewojewoda śląski Mirosław Szemla.
Przebudowa potoku Krzywa w Czechowicach-Dziedzicach zamknęła się dotychczas kwotą blisko 430 tys. zł. Pierwsza faza to w całości środki z Lokalnej Grupy Rybackiej, w drugiej 15-proc. wkład dołożyła zaś czechowicka spółka wodna. W zależności od możliwości finansowych w planie jest wykonanie jeszcze jednego odcinka wzdłuż potoku, tym razem o długości ok. 130 metrów, gdzie istnieje wciąż zagrożenie w przypadku intensywnych opadów deszczu. (MAN)