Co roku każda kolejna rocznica podbeskidzkiego strajku generalnego obchodzona była jako święto „Solidarności”. Organizowane były uroczyste spotkania z udziałem dawnych i obecnych działaczy związkowych, wykłady i koncerty. Często obchody takie łączone były z odznaczaniem zasłużonych członków „Solidarności” odznaczeniami państwowymi. W tym roku z oczywistych względów było inaczej...

27 stycznia 2021 roku w Bielsku-Białej symbolicznie uczczona została 40. rocznica wybuchu podbeskidzkiego strajku generalnego „Solidarności”. Na budynku obecnego II Urzędu Skarbowego przy ul. gen. Maczka 73 – obok dawnej świetlicy Zakładów Przemysłu Wełnianego „Bewelana”, w której podpisane zostało porozumienie – znajduje się ufundowana przez „Solidarność” tablica upamiętniająca strajk z 1981 roku. Tam właśnie wiązanki kwiatów – będące symbolem pamięci i wdzięczności – złożyli przedstawiciele „Solidarności” Regionu Podbeskidzie na czele z przewodniczącym Markiem Boguszem, a także prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski i przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik oraz reprezentacja katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej na czele z dyrektorem oddziału dr. Andrzejem Sznajderem i członkowie bielskiego Stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”. Przy strajkowej tablicy byli też obecni uczestnicy strajku sprzed czterdziestu lat: wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego i sygnatariusz porozumienia Henryk Juszczyk, przewodniczący „Solidarności” z ZPW „Bewelana” Henryk Kenig, szef komitetu strajkowego z „Befamy” Marcin Tyrna i współorganizator strajku w „Bewelanie” Adam Michalski.

Materiał NSZZ „Solidarność” Podbeskidzia

 

Mat. NSZZ „Solidarność” Podbeskidzia. W rocznicowym spotkaniu pod dawnymi zakładami „Bewelana” wzięli udział uczestnicy strajku z 1981 roku. Na zdjęciu od lewej: Henryk Juszczyk, Henryk Kenig, Marcin Tyrna i Adam Michalski.