Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach pozyskał dofinansowanie na budowę infrastruktury rekreacyjnej na terenie kompleksu sportowego w Wilamowicach.

W ramach zadania na terenie obiektu sportowego LKS „Wilamowiczanka”, po wykonaniu robót przygotowawczych i położeniu kostki brukowej, zamontowane zostaną następujące urządzenia: ławka piknikowa, ławka solarna, stanowisko do naprawy rowerów, czterostanowiskowy stojak na rowery i latarnia solarna.

Nowa infrastruktura przyczyni się do poprawy jakości spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów korzystających z takiej formy wypoczynku, jaką jest jazda na rowerze, oraz pozytywnie wpłynie na rozwój miejscowości i kreatywnych form spędzania czasu na wolnym powietrzu. Nowe sprzęty zaspokoją potrzeby tych mieszkańców, którzy aktywnie spędzają czas, dbając o własne zdrowie, a w sytuacji awarii pozwolą na drobne naprawy sprzętu.

Wartość zadania to kwota w wysokości 39 906,35 zł, w tym przyznane dofinansowanie w kwocie 25 939 zł. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie kompleksu sportowego w Wilamowicach” jest realizowana w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych. (MJ)