„Ekopracownia pod chmurką” to jeden z konkursów zaproponowanych na 2023 rok w ofercie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Konkurs skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe na terenie województwa śląskiego. Celem nadrzędnym jest utworzenie w szkołach przestrzeni przeznaczonej do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii, itp. Dotyczy to zarówno szkół podstawowych, jak i średnich.

Jakie założenia przyświecają takiej inicjatywie? Jak wskazuje Fundusz, to m.in. aktywizacja dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie nauczania poprzez wprowadzenie zajęć i żywych lekcji przyrody, umacnianie i kształtowanie wrażliwości młodych osób na przyrodę czy rozwijanie zainteresowań w zakresie szeroko pojętej edukacji ekologicznej. Dofinansowanie uzyskają te zadania, które wyróżnią się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania przestrzeni oraz będą zakładać podniesienie poziomu zajęć dydaktycznych. Wszystkie projekty powinny zostać w myśl regulaminu zrealizowane do końca roku szkolnego 2023/2024.

Dotacja w ramach konkursu będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80 procent kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 70 tys. zł. Wnioski w konkursie „Ekopracownia pod chmurką” składać można przez cały marzec. (M)