Program „Eko Remiza” to jedna z nowości w tegorocznej ofercie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Założenia programu wśród jednostek strażackich z Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego w szczegółach przybliżone zostały początkiem marca. W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku z prezesami poszczególnych jednostek z regionu – na zaproszenie posła Przemysława Drabka – spotkał się prezes WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek.

Jak podkreślił, skala wsparcia dla straży systematycznie wzrasta, a coraz to nowe przedsięwzięcia ukierunkowane są na potrzeby faktycznie największe. Za takie bez wątpienia uznać można termomodernizacje remiz strażackich w województwie śląskim, również z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Ma to wydatnie przyczynić się do poprawy w zakresie energooszczędności tego rodzaju obiektów.

Jako beneficjentów programu „Eko Remiza” przyjęto jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub ochotnicze straże pożarne. Uzyskać mogą one znaczne dofinansowanie – nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym w formie dotacji do 60 proc. i w wysokości, która nie przekracza 200 tys. zł – czy też pożyczkę.

Nabór prowadzony jest w siedzibie Funduszu do końca czerwca br., warto jednak pospieszyć się ze złożeniem stosownego wniosku. Dotacje ze środków WFOŚiGW przewidziano łącznie na poziomie 2 mln zł, choć nie jest wykluczone zwiększenie tej puli. (M)