Uczniowie Waldorfskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku-Białej wzięli udział w projekcie edukacyjnym zorganizowanym na terenie Nadleśnictwa Ustroń, a dotyczącym gospodarki leśnej.

Na wstępie kilkudniowych praktyk, według odpowiednio wcześniej opracowanej koncepcji, podopieczni bielskiej szkoły zaznajomili się z lasem, tworząc modele pierwotnych plemion. Wszystkie kreatywne wizje zostały w dalszej kolejności zamienione na poszukiwania ukrytych w lesie „jajek niespodzianek”, a jedyną wskazówką w odnajdywaniu ich był podany azymut i ilość metrów do następnego ukrytego jajka. Zadanie to wymagało opanowania posługiwania się kompasem i szacowania odległości swoimi krokami, co w górskim terenie stanowiło nie lada wyzwanie.

Także kolejne aktywności dostarczyły uczniom ciekawych doświadczeń. Pod okiem leśniczego z entuzjazmem sadzili młode buki i modrzewie, których łącznie nasadzono ponad setkę. Młodzież zajęła się również zabezpieczaniem drzewek przed niszczeniem ich przez zwierzęta rogate, wyznaczaniem tych przeznaczonych do wycięcia w ramach trzebieży oraz własnoręcznym mierzeniem drewna.

Atrakcyjną okazała się wyprawa górskimi duktami do Dworku Myśliwskiego w Brennej i przeprowadzenie debaty na temat łowiectwa. Był też czas na własnoręczne przygotowanie jajecznicy na ognisku z dodaniem znalezionych w lesie jadalnych ziół oraz sporządzenie sałatki z młodych liści lipy i deseru z malin i jeżyn. Czas nocny upływał na wsłuchiwaniu się w odgłosy sów.

Uczestnicy praktyk zaznajomieni zostali ponadto z podstawami inżynierii leśnej, pracując z węgielnicą i tyczkami geodezyjnymi w celu wykonania mapy lasu. Długimi godzinami dyskutowano o kulturotwórczej roli lasu, w następstwie czego powstały piękne kompozycje z drewna, roślin leśnych i naturalnego sznurka. Na zakończenie pobytu rozmawiano z kolei o świadomej konsumpcji, wykorzystaniu drewna i zmianach klimatu, a każdy z obecnych uczniów przedstawił prezentację podsumowującą zdobytą wiedzę. (WN)