Wiele sezonowych prac przy naprawie i przebudowie dróg gminnych już zostało zakończonych.

W połowie lipca zakończyły się prace związane z wykonywaniem remontów dróg o tzw. nawierzchniach nieulepszonych, czyli żwirowania. – Zależało nam w tym wypadku przede wszystkim na poprawie przejezdności na drogach wewnętrznych, czy to gruntowych, czy dojazdowych do nieruchomości – wyjaśnia burmistrz Wilamowic Marian Trela. Głównym materiałem była kora asfaltowa oraz kruszywa. W ramach wykonywanych prac została poprawiona przejezdność łącznie na około 5 km dróg. Wartość wykonanych prac wyniosła ok. 250 tys. zł.

Ponadto zakończono remonty nawierzchni bitumicznych dróg na terenie gminy Wilamowice. W tym wypadku zakres prac obejmował łatanie ubytków w nawierzchniach asfaltowych. Remonty cząstkowe są wykonywane zgodnie z wykazem sporządzonym podczas objazdu dróg na terenie gminy oraz zgłoszeniami sołtysów, przewodniczącego Zarządu Osiedla w Wilamowicach, jak i samych mieszkańców. – Staramy się na bieżąco przekazywać wykonawcy nowe zgłoszenia dróg, na których zlokalizowano ubytki w nawierzchni asfaltowej – dodaje Marian Trela. Łączny koszt wykonanych dotychczas remontów cząstkowych to ok. 200 tys. zł.

Obecnie Gmina Wilamowice zleciła przygotowanie przedmiarów i kosztorysów na wykonanie nakładek asfaltowych. Trwają też prace związane z wykonywaniem remontów elementów dróg na terenie gminy, tzw. odwodnień pasów drogowych. W tym wypadku prace wykonywane są przez cały rok. Z uwagi na bardzo dużą ilość zgłoszeń dotyczących spraw odwodnieniowych, wykonawca nie jest w stanie na bieżąco realizować wszystkich wniosków. Rozpatrywane są one zgodnie z kolejnością zgłoszeń, a ich realizacja uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy. W bieżącym roku na wykonanie i poprawę odwodnień dróg gminnych dotychczas wydatkowano ok. 110 tys. zł. (UGW)