Rusza przebudowa kolejnych dróg gminnych w Kozach. Jak w przypadku wielu innych tego rodzaju inwestycji, wydatnie poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców.

Nowe nawierzchnie asfaltowe będą głównym, ale niejedynym efektem prac. Ulice Lipowa, Kalinowa i Morelowa zostaną przebudowane na łącznym odcinku ok. 1063 metrów. Prócz wykonania nakładek na drogach w ramach inwestycji przewidziano w pierwszej kolejności budowę nowej kanalizacji deszczowej, a następnie solidnej podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne. Wzdłuż ul. Lipowej powstanie wygodny chodnik dla pieszych, przy pozostałych objętych zadaniem pobocza zostaną odpowiednio utwardzone.

Co istotne, inwestycja została poprzedzona konsultacjami z mieszkańcami. Z racji pandemii nie odbyły się one w formie bezpośrednich spotkań, lecz drogą korespondencyjną. Zainteresowane osoby, w tym mieszkańcy i właściciele posesji w rejonie wymienionych ulic, kierowali do Urzędu Gminy swoje pytania i uwagi, na które zostały zwrotnie udzielone odpowiedzi.

Na realizację opisanego zadania drogowego Gmina Kozy pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Prace wystartują już tej wiosny, a finiszują w październiku 2022 roku. (M)

Jacek Kaliński,

wójt gminy Kozy:

W zakresie inwestowania w infrastrukturę drogową nie zamierzamy zwalniać tempa. Kluczowe są w tym względzie starania, jakie podejmujemy w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na potrzebne zadania. Bez tego wsparcia realizacja szeroko zakrojonych inwestycji byłaby znacznie utrudniona, a przy tym obciążająca nasz budżet.

Zwracam uwagę na to, że do zagadnienia przebudowy dróg podchodzimy kompleksowo, nie zapominając prócz samych nawierzchni o chodnikach czy odpowiednim odwodnieniu ulic. Odbywa się to z korzyścią dla naszych mieszkańców, także w kwestii ich bezpieczeństwa.