540 lizaków rozdano w zamian za zużyte baterie w Dzień Świętego Walentego w Czechowicach-Dziedzicach. Bo jak się okazuje, można połączyć Walentynki z ekologią.


Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie dla środowiska głównie ze względu na zawartość takich pierwiastków, jak ołów, kadm i nikiel. Spowodować mogą poważne zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie oraz wpłynąć na mniejszą wydajność oczyszczalni ścieków. Istotnym niebezpieczeństwem jest również skażenie wód gruntowych, będących źródłem wody pitnej.


Mając na uwadze powyżej wymienione zagrożenia w różnych instytucjach i placówkach organizowane są akcje zbiórki zużytych baterii. Tak właśnie wyglądał Dzień Świętego Walentego w czechowickiej galerii handlowej Stara Kablownia. Zbiórkę przeprowadzono tu w centralnym punkcie galerii. Siedem baterii można było wymienić na lizak w kształcie serca. Zainteresowanie akcją okazało się znaczne. Łącznie rozdano aż 540 słodkości. Zbiórkę nadzorowały wolontariuszki, uczennice z Gimnazjum nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach.