Tego jeszcze w historii najważniejszego w powiecie bielskim wyróżnienia nie było! Nagroda Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina trafiła po raz pierwszy do kandydata zbiorowego – Ludowego Klubu Sportowego Klimczok Bystra.

Na scenie Bielskiego Centrum Kultury zaprezentowało się 10 kandydatów, nominowanych przez każdą gminę powiatu bielskiego. – Spotykamy się co roku, aby pokazać naszych mieszkańców społeczników. Często niewidoczni, wykonują pracę dla całych społeczności w zaciszu swojego domu, klubu czy domu kultury. Cieszymy się, że ich mamy, stanowią bowiem o bogactwie naszego regionu. Nagroda to docenienie ich roli – mówi Andrzej Płonka, starosta bielski.

LKS Klimczok Bystra to pierwszy klub sportowy, który w naszym regionie został założony na terenach wiejskich. W tym roku świętuje 100-lecie działalności. – Tak trudnego wyboru już dawno nie mieliśmy. Jest to podziękowanie za zaangażowanie kilku pokoleń – uzasadniała przewodnicząca kapituły nagrody Alina Świeży-Sobel. Jak podkreślała dziennikarka i krewna ks. Londzina, LKS Klimczok Bystra nie tylko wychowuje olimpijczyków, ale przede wszystkim kształtuje młodych ludzi. – Nie o gwiazdy tu przede wszystkim chodzi, ale o troskę o wspólne dobro, jakim jest wychowywanie dzieci i młodzieży – dodaje.

Dzięki działalności działaczy klubowych powstały kompleks skoczni narciarskich w Bystrej, trasy do narciarstwa biegowego na Magurce Wilkowickiej czy sala gimnastyczna w Bystrej. Co roku organizowane są ważne wydarzenia sportowe, a siedziba klubu zwana Klimczokówką służy wszystkim mieszkańcom gminy Wilkowice.

Obecnie dominującą sekcją w klubie jest narciarstwo klasyczne, a Polskę reprezentują wychowankowie klubu: skoczek narciarski Jakub Wolny oraz jego młodsi koledzy Jan Habdas i Kacper Tomasiak, nazywani polskimi nadziejami. Nie zapominamy o tych, którzy rozsławiali Beskidy w przeszłości. Byli to m.in. Irena Piela, biegaczka narciarska olimpijka z Innsbrucku z 1976 r., Agnieszka Szymańczak i Paweł Klisz, olimpijczycy z Soczi z 2012 r., Łukasz Kruczek, trener skoczków, ale również olimpijczyk z Nagano w 1998 r., Józef Przybyła, uczestnik 2 olimpiad: w Innsbrucku w 1964 r. i Grenoble w 1976 r. W tym gronie nie mogło zabraknąć wybitnych saneczkarzy: Wojciecha Kubika, Pawła Goryla i Teresy Kruczek. Co ciekawe, pierwszą sekcją klubu w 1922 r. była piłka nożna, kolejną koszykówka. Potem doszły jeszcze siatkówka, lekka atletyka i narciarstwo klasyczne. W 2015 r. nagrodą im. ks. Londzina uhonorowano niedawno zmarłego prezesa klubu, Zbigniewa Baneta.

Podziękowaniem dla zaproszonych nominowanych była gala w Bielskim Centrum Kultury. Otworzył ją występ chóru bielskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej pod batutą Jana Borowskiego, przewodniczącego rady powiatu bielskiego, a zwieńczeniem był występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. (MF)

 

Andrzej Płonka,

starosta bielski:

Nagroda Księdza Londzina ma już swoją ustaloną tradycję i na trwałe wpisała się w życie społeczne naszego regionu. Zawsze nagradzaliśmy za wkład w rozwój społeczności, za niebudzące wątpliwości zasługi dla mieszkańców Powiatu Bielskiego w którejś z ważnych dziedzin, a często w wielu z nich. Mimo że w tym roku nagrodzona została cała instytucja, a nie pojedyncza osoba, to zasady, którymi się kierowaliśmy przy wyborze, zastosowaliśmy w całej rozciągłości.

Klub z gminy Wilkowice jest zasłużony nie tylko na niwie sportu. Warto podkreślić, że przez lata dostarczał nam wzruszeń i emocji, związanych ze śledzeniem zmagań wielu zawodników w licznych dyscyplinach. Ale oprócz tego LKS Klimczok Bystra wytworzył również całe środowisko osób z nim związanych, działających jednak na innych polach aktywności społecznej. Ma więc wielkie zasługi także w dziedzinie integracji mieszkańców całej gminy Wilkowice i regionu.

 

***

Nominowani do tegorocznej Nagrody Londzina:

• Roman Sas z gminy Bestwina

• Alicja Paluch z gminy Buczkowice

• Bernarda Gola z gminy Czechowice-Dziedzice

• Agnieszka Bronowska z gminy Jasienica

• Anna Klinik z gminy Jaworze

• Krzysztof Sporysz z gminy Kozy

• Zespół Forteca – Walka Trwa ze Szczyrku

• Kazimiera Gąsiorek z gminy Porąbka

• Antoni Barciak z gminy Wilamowice