Spora część mieszkańców gminy Wilkowice dokonała już podłączenia swoich budynków do sieci kanalizacyjnej, która została wykonana w ramach wielkiego projektu realizowanego od kilku lat. Jest jednak także wciąż liczna grupa, która wspomnianego obowiązku pomimo takich możliwości nie dopełniła.

 

Budowlane 100 procent

Wszystkie prace budowlane ujęte w projekcie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” zostały już wykonane. Tyczy się to również dwóch zadań dodatkowych – numer 13 i 14, obejmujących ulice Malinową, Kolejową, Swojską, Górską, Jesionową, Borsuczą, Wyzwolenia i Pszenną w Wilkowicach oraz ul. Krętą i Karpacką w Bystrej. Na takie rozszerzenie projektu Gmina uzyskała wcześniej stosowną zgodę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co pozwoliło na istotne zwiększenie zasięgu inwestycji.

Prace przy przepompowniach ścieków w dwóch lokalizacjach w Wilkowicach – „Łubinowa” przy ul. Chabrowej oraz „Huciska” przy ul. Galicyjskiej również finiszują. W przypadku pierwszej ze wspomnianych pompowni odbywają się aktualnie procedury odbioru, zaś drugiej – prace montażowe aparatury kontrolno-pomiarowej. Uruchomienie obu pompowni planowane jest końcem lata, po wcześniejszych testowych rozruchach.

 

Sieć jest, podłączeń brakuje

Apel wójta Janusza Zemanka do mieszkańców zawarty w powyższym tytule całego artykułu kierowany jest bezpośrednio do osób, które pomimo że od dłuższego czasu (w niektórych przypadkach nawet ponad rok) mają możliwość wykonania przyłączenia, nie dopełniły tego obowiązku. W stosunku do tych właścicieli, którzy od co najmniej pół roku mają możliwość podłączenia, Urząd Gminy wszczął postępowania administracyjne. Efekt jest na ten moment taki, że z 54 nakazów (etap I i III) zrealizowanych zostało przez mieszkańców zaledwie 11 podłączeń. W nieodległym czasie Straż Gminna przeprowadzi wobec tego kontrole w pozostałych budynkach. Statystyczne zestawienie jest wielce wymowne – na łączną ilość 1405 budynków z opcją podłączenia, przeprowadzono je dotąd w 1157...

 

Służebność wielkiej wagi

Gmina dokłada wszelkich starań, aby wypełnić zobowiązanie zawarte w projekcie, a dotyczące ustanowienia służebności posadowienia i przesyłu kanalizacji. Skomplikowane procedury realizowane od kilku miesięcy mają na celu uporządkowanie stanu formalno-prawnego projektu w terenie, a tym samym usankcjonowanie lokalizacji kanalizacji na obszarze gminy. Obecna skala postępowań o ustalenie służebności sięga 200 wysłanych powiadomień do właścicieli prywatnych gruntów, z czego 39 zakończyło się podpisaniem aktu notarialnego, a na kolejne 11 umówione zostały terminy ostatecznej finalizacji niniejszego procesu. Warte podkreślenia jest to, że wszelkie koszty związane z ustaleniem służebności ponosi Gmina. To kwestia co najmniej takiej samej wagi, jak ułożenie samych rur kanalizacyjnych, stąd apel do mieszkańców o sumienne podejście do tematu i dobrą współpracę z urzędnikami.

 

Rekordowe kilometry

Pierwotne założenie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” obejmowało wykonanie ogromnej długości sieci – blisko 78 kilometrów kanałów. Ta i tak już imponująca liczba jeszcze uległa zwiększeniu. Przy sprawnej realizacji dodatkowych zadań zakres rzeczowy inwestycji powiększył się o około 6 km.

Dostrzegając zainteresowanie części mieszkańców możliwością podłączenia swoich budynków do sieci kanalizacyjnej i mając na względzie duże potrzeby w tym zakresie, Gmina prowadzi obecnie prace nad przygotowaniem jeszcze jednego, kanalizacyjnego zadania nr 15 w rejonie ul. Szczyrkowskiej koło Centrum Ogrodniczego Berberys w Bystrej.

Ważnym elementem projektu kanalizacyjnego będą przeglądy gwarancyjne sieci kanalizacyjnej wraz inspekcją nawierzchni odtworzonych dróg gminnych. (MA)


 

Janusz Zemanek,

wójt gminy Wilkowice:

Każdy mieszkaniec, patrzący na swoją „małą ojczyznę” w sposób zdroworozsądkowy, winien mieć przekonanie, że kanalizacja jest tak naprawdę dobrem wspólnym. Nawet, jeśli kogoś niespecjalnie interesuje kwestia ekologii i dbałości o ochronę środowiska, które nas otacza, to już komfort i jakość codziennego funkcjonowania dla znaczącej większości ma kolosalne znaczenie. Gdy jesteśmy przyłączeni do kanalizacji nie musimy martwić się przecież o wywóz nieczystości, nie doskwiera nam nieprzyjemny zapach, a nasza okolica pod każdym względem zyskuje na atrakcyjności. Podłączenia i jeszcze raz podłączenia – apeluję raz jeszcze o wzmożoną mobilizację do tych mieszkańców, którzy mogą w oczywisty sposób pójść w kierunku postępu.

 

Foto: Marcin Nikiel. Przekroczenie napowietrzne potoku Zimnik siecią kanalizacyjną.

 

***

Do 2017 r. na terenie gminy Wilkowice sieć kanalizacyjna liczyła 67 km, co pozwalało określić stopień skanalizowania na 50,1 proc. Realizacja obecnego projektu, z wykonaniem łącznie 84 km sieci, pozwoli na skanalizowanie gminy w ponad 96 proc.

 

Termin rozpoczęcia – kwiecień 2017 r.

Termin zakończenia – grudzień 2022 r.

Termin uzyskania efektu ekologicznego – grudzień 2023 r.

 

Finanse

83 237 440,17 zł – koszt całego projektu, w tym:

43 392 544,25 zł – dotacja z funduszy Unii Europejskiej

20 937 300,00 zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

18 907 595,92 zł – środki własne Gminy Wilkowice

 

Jednostka Realizująca Projekt w Urzędzie Gminy Wilkowice

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25

tel.: 33 499 00 77

e-mail: abrzyski@wilkowice.pl, kanalizacja@wilkowice.pl

Więcej informacji na stronie www.wilkowice.pl w zakładce „Kanalizacja”.