Kwotę 30 tys. zł otrzymał Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach na realizację projektu „Manewry Kultury” z Gminnym Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach.

Projekt w pierwszej części zadania ma posłużyć do zbadania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Wilamowice, rozpoznania potrzeb i wyłonienia grup inicjatywnych wraz z liderami. Głównym założeniem projektu jest zainicjowanie działań o charakterze integrującym, poprzez nawiązanie współpracy między nowo powstałym Gminnym Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach a mieszkańcami gminy, w tym organizacjami społecznymi. Ma za zadanie nawiązanie relacji oraz wzmacnianie stworzonej więzi między odbiorcami a ośrodkiem kultury.

Ośrodkowi kultury zależy na dotarciu do szerszego grona odbiorców i grup dotąd nie biorących aktywnego udziału w życiu kulturalnym gminy. Działania badawcze, które zostaną przeprowadzone w pierwszej części projektu, pozwolą wskazać ewentualne braki w ofercie kulturalno-edukacyjnej Gminnego Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach i opracować odpowiedź na potrzeby w postaci konkretnych aktywności.

Wśród działań, mających na celu zbadanie potrzeb, znajdą się warsztaty, wywiady, spotkania. W ten sposób Centrum będzie mogło wypracować diagnozę potrzeb kulturalnych, oczekiwań i określić potencjał kulturotwórczy mieszkańców.

W obecnej sytuacji epidemicznej brane pod uwagę są również zdalne sposoby przeprowadzenia diagnozy, z wykorzystaniem ankiet oraz spotkań on-line.

Wniosek złożył Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach w ramach Programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021”. Część pierwsza zadania wyniesie 8 tys. zł, a dofinansowanie drugiej części to kwota w wysokości 22 tys. zł. (SN)