Gmina Jasienica ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy budynku nowej strażnicy OSP w Łazach wraz z salą dla mieszkańców sołectwa.

– Nowy obiekt nie tylko poprawi warunki służby druhów z miejscowej jednostki, ale przysłuży się również integracji mieszkańców sołectwa. Oprócz bowiem garaży i pomieszczeń na przygotowania do służby dla strażaków, na piętrze znajdzie się również spora sala wraz z całym zapleczem. Liczę, że oprócz spotkań sołeckich gromadzących wszystkich mieszkańców, będą tu prowadzić swoją działalność także miejscowe organizacje społeczne i stowarzyszenia – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.

Strażnica powstanie w innym miejscu niż dotychczasowa, obok szkoły i w sąsiedztwie kościoła. Stara remiza już dawno przestała wystarczać, na dodatek obiekt jest w złym stanie technicznym. Żeby wesprzeć jednostkę strażacką Gmina w 2018 r. zdecydowała się przejąć budynek, jednak ekspertyza wykazała, że lepiej wybudować nowy, odpowiedni i dostosowany do współczesnych potrzeb. Dodatkowym argumentem za budową nowej strażnicy była też właśnie wspomniana duża sala, której w Łazach do tej pory po prostu nie ma.

Budowa nowej strażnicy jest możliwa po tym, gdy latem wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania sołectwa Łazy. Zaraz potem Gmina wystąpiła o wydanie zezwolenia na budowę, a następnie ogłosiła przetarg na wykonawstwo. Jego wynik poznamy w grudniu, budowa ruszy w przyszłym roku.

Przypomnijmy, na parterze zaprojektowano dwa duże garaże oraz pomieszczenia służące strażakom do przygotowań i zebrań roboczych, szatnie, sanitariaty. Będzie też część wyznaczona na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich i sołtysa. Z kolei na piętrze zostanie zbudowana duża sala konferencyjna o powierzchni 190 mkw., która posłuży do przeprowadzania zebrań wiejskich, będzie też całe niezbędne zaplecze kuchenne i sanitariaty. Podobnie jak we wszystkich nowych budynkach, które stawia Gmina, budynek będzie pozbawiony barier architektonicznych, co oznacza m.in. zbudowanie windy. (UGJ)