Znaczące środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane zostały samorządom w powiecie bielskim. – Umożliwią one realizację zadań istotnych, bo bardzo wyczekiwanych przez lokalne społeczności – uważa poseł Przemysław Drabek.

Gminy i powiaty, także w rejonie Ziemi Bielskiej, ponownie już w tym roku objęte zostały znaczącym rządowym wsparciem. Szczególnego znaczenia pomoc ta nabiera właśnie w trudnym okresie zmniejszonych dochodów samorządów w okresie pandemii. Pokłosiem niższych wpływów do budżetów stało się bowiem częściowe ograniczenie możliwości przeprowadzania zaplanowanych inwestycji. I niejako naprzeciw temu utworzony został Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, wchodzący w skład tzw. tarczy dla samorządów.

Rządowe wsparcie ma swą wymowę w samych liczbach. Biorąc pod uwagę tylko Powiat Bielski oraz jego gminy to łącznie niemal 35 mln zł. Najwięcej otrzyma Gmina Wilamowice, której dofinansowanie na poziomie 10 mln zł pozwoli na potrzebną budowę dwukondygnacyjnego przedszkola, składającego się również z oddziałów integracyjnych. Środki w wysokości 7,1 mln zł trafią do Gminy Wilkowice. Tu także, w sołectwie Meszna, powstanie nowoczesne przedszkole. Ponadto rozbudowana zostanie ulica Agrestowa w Mesznej wraz z odwodnieniem.

Funkcjonalna hala widowiskowo-sportowa ze stałą widownią, dzięki przyznaniu 5 mln zł, stanie z kolei w Kozach. Gmina będzie mogła zarazem, wobec uzyskania 1,5 mln zł, przebudować ciąg dróg gminnych ul. Lipowej, Kalinowej i Morelowej o całkowitej długości przekraczającej 1 km. W gminie Jasienica wybudowana będzie droga łącząca Niskoemisyjną Strefę Ekonomiczną w Międzyrzeczu Dolnym z drogą powiatową nr 4424S. W tym przypadku rządowa pomoc to 4,2 mln zł.

Wyraźną korzyść odczują również mieszkańcy Janowic w gminie Bestwina, gdzie środki rzędu 1,3 mln zł pozwolą kontynuować na kolejnym odcinku budowę chodnika dla pieszych przy ul. Janowickiej. 472,4 tys. zł to z kolei pomoc, dzięki której w Porąbce zmodernizowana zostanie ul. Bażancia, stanowiąca jedyny dojazd do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

I wreszcie samorząd Powiatu Bielskiego, objęty wsparciem w kwocie 5 mln zł, przystąpi do adaptacji istniejącego budynku zlokalizowanego w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby działalności Zespołu Szkół Specjalnych oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Jak mówi poseł Przemysław Drabek, wszystkie te środki przysłużą się do rozwoju nie tylko poszczególnych gmin, ale i całego regionu. Przypomina, że jest to już kolejna znacząca pomoc finansowa dedykowana samorządom. W drugiej połowie roku środki na poziomie ponad 19,5 mln zł zostały rozdysponowane na wszystkie gminy w powiecie, sam Powiat Bielski otrzymał 9,3 mln zł, zaś miasto Bielsko-Biała aż 34,4 mln zł. – Nie zostały wskazane wówczas konkretne zadania do realizacji, a więc każdy samorząd pieniądze mógł przeznaczyć wedle najpilniejszych potrzeb. Znacznej poprawie uległ choćby stan dróg, toteż pomoc de facto objęła mieszkańców naszych gmin – zauważa bielski poseł.

Przemysław Drabek zwraca również uwagę na ogromną wagę oraz skalę innych rządowych działań w dobie pandemii. Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju w wersji 1.0 objęła 347 tys. przedsiębiorstw, wypłacono im blisko 61 mld zł, co z kolei pozwoliło ochronić 3,2 mln miejsc pracy. Z kolei Tarcza Finansowa PFR 2.0 to co najmniej 35 mld zł bezzwrotnych środków dla mikrofirm oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ale i dla większych firm. Zaproponowane rozwiązania pomocowe to m.in. dotacje, świadczenia postojowe oraz ujęte w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy zwolnienia ze składek na ZUS.

Do firm funkcjonujących na terenie Bielska-Białej trafiło ponad 500 mln zł, obejmując 23 tys. zatrudnionych osób. W Powiecie Bielskim to odpowiednio 250 mln zł i przeszło 12 tys. pracowników.

Wymowne jest także porównanie Polski dokonywane na tle innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. – Prognozy przewidują łagodny spadek PKB w stosunku do większości państw. Z obecnego kryzysu, który dotknął właściwie bez wyjątku wszystkich, Polska ma dużą szansę wyjść lepiej niż większość unijnych gospodarek – przyznaje poseł Drabek.

Wskazuje, że Polska uzyskała we wrześniu wskaźnik bezrobocia 3,1 proc., a więc drugi najniższy w całej UE po Czechach. Dla przeciwwagi we Francji poziom ten wyniósł 8 proc., a w Hiszpanii przekroczył 16 proc. Nasz kraj stał się również liderem wzrostu produkcji przemysłowej w uwzględnieniu wszystkich krajów unijnych. (R)

 

Przemysław Drabek,

poseł Prawa i Sprawiedliwości:

Cały świat zmierzył się w tym roku z sytuacją kryzysową, która w XXI wieku nie miała precedensu. Wszelkie działania podejmowane na szczeblu rządowym musiały uwzględniać z jednej strony to, aby wprowadzane obostrzenia chroniły zdrowie i życie Polek i Polaków, a z drugiej nie powodowały zatrzymania wszystkich gałęzi gospodarki. I tu niewątpliwie na podkreślenie zasługuje zachowana stabilizacja na rynku pracy. Jednocześnie w okresie pandemii przygotowane zostały narzędzia wsparcia – dla samorządów, aby mogły prowadzić dalsze inwestycje, a dla firm ograniczające skutki funkcjonowania w tak trudnym momencie.

Przed nami okres świąteczno-noworoczny, następnie ferie zimowe. Potrzebna jest w tym czasie szczególnie wspólna odpowiedzialność i solidarność na skalę jak najszerszą. Apeluję o ograniczanie kontaktów, bo zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa może przyczynić się do tego, że w nieodległej przyszłości będziemy mogli powrócić do normalności. A przecież wszyscy za tym tęsknimy.